קצובת הבראה וביגוד לשנת הלימודים תשע"ה (9/2014 – 8/2015) :

עדכנתי בבלוג תחת לשונית "מידע שימושי" את טבלאות קצובת הביגוד וההבראה לשנת הלימודים תשע"ה.

כפי שניתן לראות, קצובת הביגוד וההבראה קטנו ביחס לשנה שעברה. (הבראה – 425 ש"ח השנה לעומת 427 ש"ח בשנה שעברה, וביגוד רמה ג' – 1,510 ש"ח השנה לעומת 1,516 ש"ח בשנה שעברה.)

בשנים שעברו הייתה עליה בקצובות ביחס לשנה הקודמת אולם השנה זה הפוך. קיטון! לא ברור למה ולא שמעתי אף אחד ממשרד האוצר או החינוך מדבר על כך. זה נעשה בשקט בשקט בלי שהרגשנו. אמנם מדובר בקיטון של שקלים בודדים אבל בחייאת, אם רוצים לחסוך כסף, למה להקטין, פשוט תשאירו את זה כך, כמו שנה שעברה, בלי להגדיל או להקטין.

מישהו הזכיר כאן צדק חברתי?!

 

Share

האם קיימת חובה על מוסד מוכר שאינו רשמי להשוות תנאי שכר עובדיו לשכר של עובדים בחינוך הרשמי ?

 

בטרם נבחן ונענה על שאלה זו, קצת רקע :

במערכת החינוך בישראל פועלים מוסדות חינוך מכמה סוגים :

  1. מוסדות החינוך הרשמי, שמוחזקים וממומנים על ידי המדינה או על ידי הרשויות המקומיות שתחתן הם פועלים (הוצאות שכר, פיתוח והוצאות שוטפות) ויש עליהם פיקוח מלא של משרד החינוך.
  2. מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי, המתנהלים בפיקוח חלקי של משרד החינוך ולכן גם ממומנים (לכאורה) באופן חלקי. (בעלויות חינוך).
  3. מוסדות פטור, הם בד"כ עמותות שמתנהלים ללא פיקוח שוטף של משרד החינוך וגם הם ממומנים באופן חלקי ובשיעור נמוך יותר ממוסדות מוכרים שאינם רשמיים.

בתוך חלוקה זו ישנם חלוקות נוספות אולם בשלב זה אין רלוונטיות לנושא הנדון .

אציין, שבמסגרת חלוקה זו פועלים גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חט"ב ובתי ספר על יסודיים.

מוסדות מוכרים ורשמיים הם "איבר" של המדינה וכאמור, ממומנים על ידה ואילו מוסדות מוכרים שאינם רשמיים הם לרוב בבעלות גופים פרטיים כגון עמותות או חברות בע"מ (נקראים גם בעלויות חינוך), ואין חובה על המדינה במימונם.

הורים רשאים לבחור אם ילדיהם ילמדו בחינוך הציבורי – מוסדות חינוך מוכרים ורשמיים, או בחינוך הפרטי – מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים. לשם כך נקבעו ונתקנו בחוק ובתקנות הוראות שונות שנועדו להבטיח כי במוסד המוכר שאינו רשמי יתקיימו תנאים מסוימים, הן באחזקת המוסד והן בתוכניות הלימודים שבהם.

מכוח הסמכות של שר החינוך, הותקנו התקנות שבהן נקבעו קריטריונים להכרה במוסד חינוך, כמוסד מוכר שאינו רשמי.

מאזניים

קריטריונים אלה נקבעו בתקנה 3(א') לתקנות חינוך ממלכתי אשר קובעת, בין היתר, בסעיף 6 : "משכורות המורים והעובדים במוסד יהיו לפי השיעורים והכללים הנהוגים במוסדות חינוך רשמיים".

סעיף זה בעצם קובע תנאי שהוא חלק מהתנאים הנוגעים לאיכות ההוראה ובהם השכלת המורים ותנאי שכרם.

כלומר, על מנת שמוסד חינוכי יזכה ל"הכרה", נדרש ממנו כי משכורות המורים והעובדים שלו יהיו בדיוק לפי המשכורות המשולמים למורים ועובדים במוסדות חינוך רשמיים.

זה המקום להעיר, שאין חובה של משרד החינוך לתקצב מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי ולכן גם אין קשר בין קיומו של תקצוב לבין המסקנה (המשפטית) המתבקשת על פי תקנה 3(א') (6) לתקנות.

מה שנותר הוא לברר האם זה חל רק על עובדי ההוראה או גם על יתר העובדים ובכלל זה סייעות בגנים ובבתי הספר.

לשון תקנה3(א') (6) לתקנות מאד ברורה, וענינה "השוואה" בהתייחסות לעובדי ההוראה קרי המורים ובהתייחסות ליתר העובדים קרי סייעות וכיוצ"ב. שוב אצטט מהתקנה : "משכורות המורים והעובדים במוסד יהיו לפי השיעורים והכללים הנהוגים במוסדות חינוך רשמיים" והכוונה כאן במילה "עובדים" היא למעשה גם לכל יתר העובדים, ובכלל זה גם הסייעות למינם.

גם מבחינת התכלית, התקנה נועדה להבטיח כי כוח האדם במוסד החינוכי הלא רשמי לא ייפול ברמתו מכוח האדם כמו במוסד הרשמי.

ניתן לסכם ולומר, כי בעלויות חינוך המוכרים ואינם רשמיים, ואשר מנהלים גני ילדים, בתי ספר יסודיים או בתי ספר על יסודיים, מחויבים להשוות את תנאי שכר עובדיהם, בין אם מדובר בעובדי ההוראה והחינוך ובין אם מדובר ביתר העובדים כדוגמת הסייעות, לשכר המשולם במוסדות החינוך הרשמיים.

Share

האם חוק נהרי עושה קמבק ?!

אם זה אכן יקרה אז יהיה ניתן לומר שזו בשורה משמחת עבור בעלויות החינוך השונות אשר יוכלו לקבל תוספות תקציביות נוספות, מעבר לתקציבן השוטף ממשרד החינוך. במסגרת ההסכמים הקואליציוניים בין מפלגת ש"ס ובין מפלגת השלטון – הליכוד, נקבע, בין היתר, בסעיף 62 בפרק "חינוך ורווחה" כי "במסגרת חוק ההסדרים הקרוב יבוטלו סעיפים 2-3 לחוק שינוי […]

Share
[Continue reading…]

עדכונים

כמה עדכונים : פרסמתי כאן את הסכמי אופק חדש החל מההסכם הקובע מיום 25 בדצמבר 2008 ועד היום, ובסה"כ שלושה הסכמים . ניתן לצפות בהם תחת לשונית "מידע שימושי" ו"הסכמי אופק חדש" . עדכנתי את הסכומים לקצובת ביגוד והבראה לשנת הלימודים תשע"ד. ניתן לצפות בהם תחת לשונית "מידע שימושי" ו"קצובת ביגוד והבראה". לנוחיותכם .  

Share
[Continue reading…]

חוק נהרי, מהו ?

כחלק מהשירותים שאני מעניק, אלו חוות דעת כלכליות / תקציביות בבדיקה וניתוח תקציבי רשויות מקומיות  עבור עמותות (בעלויות פרטיות) המנהלות מוסדות חינוך מוכרים שאינם רישמיים, בהשגת תקציבים ,מהרשות המקומית שבתחומה הם פועלים, במסגרת חוק נהרי. במאמר קצר זה אתן סקירה כללית מאד מהו חוק נהרי ובהמשך, במאמרים הבאים, אשתדל לסקור את חוק נהרי ברמה פרטנית יותר ובמקביל […]

Share
[Continue reading…]

גמול חינוך מיוחד או גמול חינוך רגיל או שניהם???

אני מקבל הרבה שאלות מעובדי הוראה באמצעות המייל שלי ולרוב אני עונה להם ישירות למייל. לפני מספר ימים נשלחה אלי למייל שאלה, שיכולה להיות אקטואלית לעוד אנשים ולכן אני רוצה להעלות אותה כאן וגם לענות עליה כאן . השאלה היא מדוע מורת שילוב בבית ספר יסודי שעברה מחינוך כיתה להוראת שילוב (בשנת תשע"א) אינה זכאית […]

Share
[Continue reading…]

מחליפים את מנהלי קרנות ההשתלמות

בתחילת חודש אוגוסט 2011 פורסם בעיתון העסקים גלובס כי בית ההשקעות "פסגות" זכה במכרז לניהול ארבע קרנות ההשתלמות של המורים והגננות בהיקף כספי של כ-13 מיליארד ש"ח. דמי הניהול שאותם תגבה פסגות יעמדו על 0.15% מנכסי הקרנות וזה יניב לפסגות הכנסות של כ-20 מיליון ש"ח בשנה. קרנות ההשתלמות של המורים והגננות כוללות ארבע קרנות נפרדות […]

Share
[Continue reading…]

הרפורמה בחינוך – מאמר 8 – חישוב השכר למורים שאינם אקדמאיים

שאלה שמאוד מטרידה מורים רבים ללא תואר אקדמאי ואשר מלמדים במוסד הנמצא ערב הכניסה לאופק חדש , היא מה יהיה גובה שכרם באופק חדש . אדגיש כי מדובר במורים ללא תואר אקדמי כלל  ולכל היותר בעלי תעודת הוראה או תעודת מורה בכיר . הסכם אופק חדש מגדיר באופן מדויק את גובה שכרם של מורים אלה. אני רוצה […]

Share
[Continue reading…]

הרפורמה בחינוך – מאמר 7 – חישוב פנסיה במסגרת אופק חדש

הרבה שאלות התעוררו בנושא השינוי שחל בחישוב הפנסיה התקציבית במסגרת אופק חדש. אני רוצה לעשות סדר בכל הנושא ולהדגים לכם ע"י דוגמא את השינוי שחל באופן חישוב הפנסיה ולראות אם חל שינוי שמיטיב עם העובדים או בעצם ההיפך מזה . כפי שידוע, בהתאם לחוק הגמלאות , השכר הקובע לצורך חישוב הפנסיה התקציבית הוא השכר האחרון […]

Share
[Continue reading…]

הרפורמה בחינוך – מאמר 6 – שעות גיל

במאמר זה אני רוצה לעשות השוואה בנושא שעות גיל בין ה"עולם ישן" לבין אופק חדש. עולם ישן כל מורה (מורה חדש ומורה ותיק) שהגיע לגיל 50 ועד גיל 60 זכאי להפחתת שעות גיל. הכוונה היא הפחתת שעות בסיס המשרה ולא שעות שבועיות בפועל. בין גיל 50 לגיל 55 מופחתות 2 שעות מבסיס המשרה, ובין גיל 55 […]

Share
[Continue reading…]