טבלאות אופק חדש

 

 

מבנה שבוע עבודה בבית ספר יסודי על פי שיעורי משרה שונים

הוראה פרונטלית

26

25

24

23

22

21

20

19

18

שעות פרטניות

5

5

5

5

4

4

4

4

4

שעות שהייה

5

5

5

5

5

4

4

3

3

סה"כ שעות שבועיות

36

35

34

33

31

29

28

26

25

שעות שהייה למורה אם

2.5

2.5

2.5

2.5

2

2

שיעור משרה למורה רגיל

100%

97.22%

94.44%

91.66%

86.11%

80.55%

77.77%

72.22%

69.44%

תוספת אחוזית למורה אם – הטבה

6.95%

6.95%

6.95%

6.95%

5.55%

5.55%

  • כפי שניתן לשים לב , שעות שהייה למורה אם קטנות ז"א ששיעור ההטבה נע בין 5.55% – 6.95% ברפורמה זאת בניגוד למתכונת הישנה ששם שיעור ההטבה היה קבוע ועמד על 10% .
Share