קצובת ביגוד והבראה לעובדי הוראה

ביגוד

כל עובד הוראה המדורג בדירוג עובדי הוראה זכאי לקצובת ביגוד כפי המקובל לגבי מקבלי קהל בשירות המדינה כמובן בהתאם לוותק שלו וכן על פי שיעור המשרה שלו אך לא יותר ממשרה אחת כלומר לכל היותר 100% משרה .

לצורך חישוב הזכאות לקצובת הביגוד , על פי חוזר הממונה על השכר באוצר , אין להביא בחשבון וותק שירות בצה"ל .

קצובת הביגוד משולמת יחד עם משכורת בגין חודש יולי .

סכומי קצובת הביגוד לשנים תשס"ט ועד תשע"א (כולל) מוצגים להלן :

 

ש   נ   ת         ל   י   מ   ו   ד   י   ם

רמה

תשס"ט

תשע'

תשע"א

תשע"ב

 

1-25 שנים – רמה ג'

1,365 ש"ח

1,406 ש"ח

1,464 ש"ח

26 שנים ומעלה – רמה ד'

1,903 ש"ח

1,961 ש"ח

2,042 ש"ח

הבראה

עובד הוראה וחינוך זכאי משנת הלימודים תשנ"ו לקצובת הבראה מ- 7 ועד 13 ימים בשנה כמובן בהתאם לשנות הוותק שלו בהוראה לפי הטבלה להלן :

מספר שנות וותק

מספר ימי הבראה

1-3 שנים

7 ימים

4-10 שנים

9 ימים

11-15 שנים

10 ימים

16-19 שנים

11 ימים

20-24 שנים

12 ימים

25 שנים ומעלה

13 ימים

הקצובה לכל יום הבראה מוצגת להלן לשנות הלימודים תשס"ז ועד תשס"ט :

שנת לימודים

סכום הקצובה

תשס"ז

355 ש"ח

תשס"ח

372 ש"ח

תשס"ט

383 ש"ח

תש"ע

Share