קצובת ביגוד והבראה לעובדי הוראה

ביגוד

כל עובד הוראה זכאי לקצובת ביגוד בהתאם לוותק שלו וכן על פי שיעור המשרה שלו אך לא יותר ממשרה אחת כלומר לכל היותר 100% משרה .

לצורך חישוב הזכאות לקצובת הביגוד , על פי חוזר הממונה על השכר באוצר , אין להביא בחשבון וותק שירות בצה"ל .

קצובת הביגוד משולמת יחד עם משכורת בגין חודש יולי .

סכומי קצובת הביגוד לשנים תשע"א ועד תשע"ד (כולל) מוצגים להלן :

 

ש   נ   ת         ל   י   מ   ו   ד   י   ם

רמה

תשע"א

תשע"ב

תשע"ג

תשע"ד

 

1-25 שנים – רמה ג'

 1,464 ש"ח

 1,488 ש"ח

1,501 ש"ח

 1,516 ש"ח

26 שנים ומעלה – רמה ד'

2,042 ש"ח

 2,076 ש"ח

2,095 ש"ח

 2,116 ש"ח

הבראה

עובד הוראה וחינוך זכאי משנת הלימודים תשנ"ו לקצובת הבראה מ- 7 ועד 13 ימים בשנה כמובן בהתאם לשנות הוותק שלו בהוראה לפי הטבלה להלן :

מספר שנות וותק

מספר ימי הבראה

1-3 שנים

7 ימים

4-10 שנים

9 ימים

11-15 שנים

10 ימים

16-19 שנים

11 ימים

20-24 שנים

12 ימים

25 שנים ומעלה

13 ימים

הקצובה לכל יום הבראה מוצגת להלן לשנות הלימודים תשע"א ועד תשע"ד :

שנת לימודים

סכום הקצובה

תשע"א

411 ש"ח

תשע"ב

420 ש"ח

תשע"ג

423 ש"ח

תשע"ד

427 ש"ח
Share