קצובת ביגוד והבראה לעובדי הוראה

קצובת ביגוד

כל עובד הוראה זכאי לקצובת ביגוד בהתאם לוותק שלו ולפי שיעור המשרה שלו אך לא יותר ממשרה אחת כלומר לכל היותר 100% משרה .

בחישוב הזכאות לקצובת הביגוד, על פי חוזר הממונה על השכר באוצר, אין להביא בחשבון וותק שירות בצה"ל .

קצובת הביגוד משולמת במשכורת חודש יולי.

סכומי קצובת הביגוד לשנים תשע"ב ועד תשע"ז (כולל) מוצגים להלן :

שנת לימודים המתחילה ביום -1/9/20111/9/20121/9/20131/9/20141/9/20151/9/2016
רמה / וותק שניםתשע"בתשע"גתשע"דתשע"התשע"ותשע"ז
רמה 3 : 1-25 שנים1,4881,5011,5161,5101,4981,510
רמה 4 : 26 שנים ומעלה2,0762,0952,1162,1082,0912,108

קצובת הבראה

עובדי הוראה וחינוך זכאים החל משנת הלימודים תשנ"ו לקצובת הבראה בין 7 ל- 13 ימי הבראה בכל שנה, כמובן בהתאם לשנות הוותק בהוראה לפי הטבלה להלן :

מספר שנות וותק

מספר ימי הבראה

1-3 שנים

7 ימים

4-10 שנים

9 ימים

11-15 שנים

10 ימים

16-19 שנים

11 ימים

20-24 שנים

12 ימים

25 שנים ומעלה

13 ימים

הקצובה לכל יום הבראה מוצגת להלן לשנות הלימודים תשע"ב ועד תשע"ז :

שנת לימודיםסכום הקצובה
תשע"ב420
תשע"ג423
תשע"ד427
תשע"ה425
תשע"ו421
תשע"ז424

Share