הרפורמה בחינוך – מאמר 8 – חישוב השכר למורים שאינם אקדמאיים

שאלה שמאוד מטרידה מורים רבים ללא תואר אקדמאי ואשר מלמדים במוסד הנמצא ערב הכניסה לאופק חדש , היא מה יהיה גובה שכרם באופק חדש . אדגיש כי מדובר במורים ללא תואר אקדמי כלל  ולכל היותר בעלי תעודת הוראה או תעודת מורה בכיר .

הסכם אופק חדש מגדיר באופן מדויק את גובה שכרם של מורים אלה. אני רוצה לסקור כאן בעזרת דוגמא את אופן ביצוע חישוב שכרם ולראות האם השינוי שיחול בשכרם הוא חיובי או שלילי ולבסוף להגיע למסקנה, על מנת שיוכלו לכלכל את צעדיהם בצורה נבונה לקראת כניסתם לאופק חדש. 

כהרגלנו נתחיל בדוגמא :

מורה בכיר מקצועי עם 15 שנות וותק בבית ספר יסודי. עובד במשרה מלאה (100%) .השכר להמרה חושב ויצא 6,000 ₪ עם כל הרכיבים הכלולים לשיעור משרה שלמה דהיינו 100%.

בהתאם לנתונים אלו, יעמוד שיעור ההמרה ע"פ הסכם אופק חדש למורים בבתי ספר יסודיים בשיעור של 17%, ואז גם השכר שהומר יהיה : 6,000 * 1.17 = 7,020 ₪ .

לצערנו זה לא נגמר כאן . מה שנותר לעשות הוא להכפיל סכום זה ב-80% בלבד . כלומר המורה מקבל 80% מהסכום שהומר לעיל . ונחשב : 80% * 7,020 = 5,616 ₪ בלבד.

בנקודה זו אני אעצור ואעיר 2 הערות :

 • לא ברור בכלל למה דווקא 80% . למה לא 95% למשל ?? מה זה ?? סוג של ענישה??? כנראה משהו דומה . משרד החינוך במהלך כזה רוצה לכפות על המורים הלא אקדמאיים להזדרז ולהוציא תואר אקדמי .
 • אם נבחן את 2 הסכומים , כלומר הסכום שלפני ההמרה ולאחריה נראה שמדובר בהפרש משמעותי לרעת הסכם אופק חדש .

נמשיך ,כעת אותו שכר שהומר דהיינו 5,060 ₪ יותאם לטבלת שכר של אופק חדש לאותו סוג של מורים . ובמקרה שלנו מורה בכיר . (כן , גם להם בנו טבלת שכר) .

בלי שאתעמק בטבלה אני מניח שהסכום יהיה קרוב מאוד לסכום הזה כלומר השכר יעמוד על כ- 5,100 ₪ .

ושוב נשווה רגע , 5,100 ₪ באופק חדש לעומת 6,000 ₪ לפני אופק חדש , הפרש של 900 ₪ ובשיעור של כ15% לרעת המורה .

בנקודה זו אני רוצה להדגיש כמה דגשים :

 • אותו מורה חייב לחתום על מסמך שבו הוא מתחייב להוציא תואר אקדמי בתוך 4 שנים . בעיה!!
 • במסגרת העבודה באופק חדש שעות העבודה שלו ישתנו בהתאם. כלומר הוא יעבוד יותר שעות עבודה ובפחות שכר . כפי שאתם רואים לעיל, הירידה בשכר ממש מודגשת .
 • כפי שידוע יש קידום בדרגות בטבלאות השכר (חוץ מהקידום בשנים). חשוב לציין שהתגמול בשכר בגין קידום זה לא ישולם למורה אלא רק לאחר הזכאות לתואר האקדמי.

ה"סוכרייה" לכאורה שיש בהסכם למורים שאינם אקדמיים הוא כדלהלן :

 • מורים שסיימו את התואר יהיו זכאים לקבל את הפרשי השכר בין מה שחושב להם בפועל לבין מה שהיה אמור להיות מחושב לפי 100% המרה . כלומר אם אתם זוכרים את החישוב שבו השכר להמרה חושב לפי 80% בלבד שבו הורידו 20% ללא הסבר מתקבל על הדעת . אז כעת את אותם 20% מחזירים רטרואקטיבית. אבל מה לעשות שהסוכרייה מרה. מחזירים את זה לפי טבלאות של מורה בכיר ולא מורה בעל תואר אקדמי . במקרה שלנו אם התואר התקבל לאחר 2 שנים אז ההפרש יעמוד על סך של כ- ( 7,020-5,616 ) * 24 = 33,696 ₪ .
 • כמו כן, אם בתקופה זו היה קידום בדרגה (כפי הידוע יש קידום בדרגות כל 3 שנים), אז הפרשי השכר בגין קידום זה , שעד היום לא התקבלו, ישולמו כעת.

המסקנה המתבקשת כאן היא דיי עגומה.

לא מומלץ לעבור לאופק חדש למורים שאינם אקדמאיים. השכר יורד ושעות עבודתם יעלה. אני לא רוצה בכלל להזכיר את נושא הפגיעה בתנאים הסוציאליים הנגזרים מהשכר ומקרה שלנו שכר נמוך יותר. באם קיימים מורים שבכל זאת חייבים לעבור לאופק חדש אז להשתדל ולהוציא כמה שיותר גמולים לפני המעבר לאופק חדש ולאחר המעבר לסיים כמה שיותר מוקדם את התואר האקדמאי . ויפה שעת אחת קודם.

ההמשך יהיה במאמר הבא שבו נבדוק איך אותו מורה שראינו לעיל ישובץ בטבלאות השכר למורים אקדמיים לאחר הזכאות שלו לתואר אקדמי .

אשמח לתגובתכם.

Share

הרפורמה בחינוך – מאמר 7 – חישוב פנסיה במסגרת אופק חדש

הרבה שאלות התעוררו בנושא השינוי שחל בחישוב הפנסיה התקציבית במסגרת אופק חדש. אני רוצה לעשות סדר בכל הנושא ולהדגים לכם ע"י דוגמא את השינוי שחל באופן חישוב הפנסיה ולראות אם חל שינוי שמיטיב עם העובדים או בעצם ההיפך מזה .
כפי שידוע, בהתאם לחוק הגמלאות , השכר הקובע לצורך חישוב הפנסיה התקציבית הוא השכר האחרון ערב היציאה לגמלאות . כלומר המשכורת הקובעת לקצבה מחושבת על פי רכיבי השכר לקצבה המשולמים בשנה האחרונה שלפני הפרישה . [Read more…]

Share

הרפורמה בחינוך – מאמר 6 – שעות גיל

במאמר זה אני רוצה לעשות השוואה בנושא שעות גיל בין ה"עולם ישן" לבין אופק חדש.

עולם ישן

כל מורה (מורה חדש ומורה ותיק) שהגיע לגיל 50 ועד גיל 60 זכאי להפחתת שעות גיל. הכוונה היא הפחתת שעות בסיס המשרה ולא שעות שבועיות בפועל. בין גיל 50 לגיל 55 מופחתות 2 שעות מבסיס המשרה, ובין גיל 55 ועד גיל 60 מופחתות 2 שעות נוספות מבסיס המשרה .

לדוגמא : בסיס משרה בבית ספר יסודי עומד על 30 שעות שבועיות . לאחר הפחתת 2 שעות גיל (מורה בין 50 ל- 55) יעמוד על 28 שעות שבועיות. כאשר מורה זה מועסק 30 שעות שבועיות בפועל אז לפני הפחתת שעות גיל שיעור משרתו יעמוד על 30/30 = 100%, ולאחר הפחתת שעות גיל שיעור משרתו יעמוד על 30/28 = 107%. כלומר ניתן לראות כי ככל שמופחתות לו יותר שעות גיל ומספר השעות השבועיות שלו אינו משתנה משנה לשנה אזי שיעור משרתו יעלה ללא שום שינוי בשעות עבודתו .

אופק חדש

במסגרת הסכם אופק חדש ישנה הפרדה בין מורים חדשים ומורים ותיקים.

מורה חדש במערכת החינוך שגילו נע בין 50 ל- 55 זכאי להפחתת 2 שעות ואלו מופחתות מהשעות הפרונטאליות . מגיל 55 ומעלה אינו זכאי להפחתות נוספות .

לעומת זאת מורה ותיק שגילו נע בין 50 ל- 55 זכאי להפחתת 2 שעות ואלו מופחתות מהשעות הפרונטאליות (בדיוק כמו מורה חדש). מגיל 55 ומעלה המורה זכאי להפחתת 2 שעות נוספות כאשר החלוקה היא בין פרונטאלי 1 שעה ופרטני 1 שעה .

אבל כאן זה לא מסתיים ובואו נבדוק זאת בעזרת דוגמא .

מורה המועסק 30 שעות שבועיות בפועל בבית ספר יסודי והגיע לגיל 50 .מורה זה זכאי להפחתת 2 שעות גיל , לכאורה מבסיס משרתו . מיד תבינו למה לכאורה .

בעולם הישן שיעור משרתו היה עומד על 30/28 = 107% .

לעומת זאת מה קורה בעולם החדש ??

הוא עבד בעולם הישן 30 שעות שבועיות לפני ההפחתה ולפיכך הוא עבד ב-100% משרה. כאשר משרתו תומר לאופק חדש אז שעות העבודה שלו יעמדו על 36 שעות כפי שנהוג ב-100% משרה. אולם כאשר הוא מגיע לגיל 50 וזכאי להפחתת שעות גיל אזי גם במצב כזה שיעור משרתו יעמוד על 100% משרה ולא 107% משרה כמו בעולם הישן . הכיצד ?? בעצם באופק חדש גם בסיס המשרה קטן מ-36 שעות ל-34 שעות , וגם שעות העבודה בפועל קטנות באותו יחס כלומר ב- 2 שעות שבועיות ואז ממילא שיעור משרתו יעמוד על 34/34 = 100% בלבד .

כמו כן בהתאם להסכם אופק חדש , שיעור המשרה באופק חדש לעולם לא יעלה על 100% .

והמסקנה ברורה . ללא התייחסות בשלב זה לשכר בפועל , מורים אשר זכאים לשעות גיל בין אם מדובר במורים חדשים ובין אם מדובר במורים ותיקים , נפגעים בשיעור משרתם במסגרת אופק חדש.

אני מסייג את דברי בכך שבמידה ובחישוב השכר ברוטו לשעה במסגרת אופק חדש נראה כי קיים שיפור לעומת השכר ברוטו לשעה בעולם הישן למרות ה"קיטון" בשיעור המשרה , אז יהיה ניתן לבוא ולומר כי לא נוצרה פגיעה בשכר במסגרת אופק חדש .

Share

שנת שבתון באופק חדש

מאמר זה יעסוק בנושא שנת שבתון בין שני העולמות (עולם ישן ואופק חדש) והשינויים שחלו  .

לפני כן אני רוצה להדגיש מספר נקודות כלליות ועיקריות שיש לתת עליהם את הדעת .

חשוב לזכור כי הסכם אופק חדש אינו בא להחליף את תקנון שירות עובדי הוראה הקיים היום אלא בא להוסיף או לגרוע מ/על מספר נושאים בתקנון בעיקר נושאי חישוב השכר וטבלאות השכר. משמע מכך שחלק גדול מאוד מהכללים שמופיעים בתקנון רלוונטיים גם בתקופת אופק חדש .

כמו כן חשוב לזכור כי השינוי בטבלאות השכר באופק חדש הוא כפול . קיים גידול בשנות וותק (1-36) וקיים גידול בדרגה (1-9) . לדוגמא : מורה בעל תואר ב.א. שייך לטבלת השכר של ב.א. . כאשר יש גידול בשנת וותק הדבר בא לידי ביטוי בטבלה בצורה אנכית . וכאשר יש גידול בדרגה הדבר בא לידי ביטוי בטבלה בצורה אופקית .

כעת אוכל לנתח את נושא השבתון [Read more…]

Share

הרפורמה בחינוך – מאמר 5 – מחנכת ומורה אם

לאחר חופשה בת מספר שבועות , אחזור ואבחן את ההשפעה של אופק חדש על שכר עובדי ההוראה.  היום אבחן עובד הוראה בעל נתונים "שכיחים" בקרב עובדי ההוראה .

כמו בפעמים הקודמות אתחיל עם דוגמא ותוך כדי גם אנתח אותה .

לצורך הדוגמא : מחנכת כיתה – במשרת אם המועסקת כיום בבית ספר יסודי 21 שעות שבועיות פרונטליות , בעלת תואר ראשון ותעודת הוראה , 2 גמולי השתלמות ועם ניסיון בהוראה של 15 שנים וכן וותק צבאי – 1 שנים .

ראשית אבחן את שכרה ערב המעבר לאופק חדש ואחשב את השכר להמרה .

סעיף

מתכונת ישנה – שכר חודש מרץ

שכר לצורך המרה

 

שעות עבודה שבועיות בבית הספר

23 (2+21 שעות שהייה)

 

שיעור משרה

90%

 

שכר משולב כולל וותק

4,277.38 ש"ח

4,277.38 ש"ח

תוספת תגבור הוראה

130.34 ש"ח

130.34 ש"ח

תוספת 2001

128.32 ש"ח

128.32 ש"ח

תוספת 2008

126.88 ש"ח

126.88 ש"ח

גמול חינוך כיתה

518.10 ש"ח

הסכם מסגרת

144.95 ש"ח

144.95 ש"ח

גמול כפל תואר

489.61 ש"ח

489.61 ש"ח

גמולי השתלמות

111.91 ש"ח

111.91 ש"ח

סה"כ

5,927.49 ש"ח

5,409.39 ש"ח

לאחר המרה בנוסחה ההמרה של אופק חדש למורה ותיק (27%) , שיבוץ בטבלאות השכר של אופק חדש (17 שנות וותק , דרגה 1.5) , הכפלה בשיעור מקדם משרה של 90% , ותוספת של גמול חינוך ע"פ 100% משרה , אנו מגיעים לשכר ברוטו של 7,012.39 ₪.

כעת נראה את השעות עבודה בפועל בין כתלי בית הספר לפני הרפורמה ואחרי הרפורמה .

 

סה"כ ש"ש בסיס

מתוכם ש"ש בבי"ס כולל 2 שעות שהייה

שעות עבודה נוספות שבועיות (*)

לפני אופק חדש

30

23

25.2

אופק חדש

36

30

27.6

 (*) על פי מסקנת סקר מכון עמית מורה עובד בבית עוד 1.2 שעות על כל שעה פרונטלית שבכיתה .

לפני הרפורמה סה"כ שעות עבודה חודשיות בפועל = (23 + 25.2) * 4.33 = 208.71 שעות .

אחרי הרפורמה סה"כ שעות עבודה חודשיות בפועל = (25.1+30)*4.33 = 238.58 שעות . (אציין כי כאן נטרלתי את 2.5 שעות השהייה משעות העבודה הנוספות) .

כעת נעשה את החישוב לשעה ברוטו :

 

מתכונת ישנה

אופק חדש

ברוטו

5,927.49 ש"ח

7,012.39 ₪

סה"כ שעות

208.71

238.58

ברוטו לשעה

28.40 ש"ח

29.39

שיעור הגידול/קיטון

 

3.5%

אם כך אנו רואים כי נוצר גידול של כ- 3.5% בשכר ברוטו לשעה במסגרת אופק חדש ביחס לעולם הישן .

כפי שכתבתי בעבר , שעות העבודה השבועיות הנוספות חושבו ע"פ 1.2 שעות על כל שעה פרונטלית . מה עושים לרוב בשעות עבודה אלו?? ובכן ע"פ סקר מכון סמית שעות אלו מוקדשות בעיקר בפעילויות שונות מחוץ לכתלי בית הספר אשר כוללות בין היתר הכנות שיעורים , אסיפות הורים , פעילויות חברתיות בית ספריות ועוד . הסכם אופק חדש קובע כי עבור פעילויות אלה יתוגמל המורה ב-18 שעות נוספות במחצית כאשר ערך כל שעה תעמוד בשיעור של 125% מערך שעה רגילה . דבר זה לא היה קיים כלל בעולם הישן .

בחישוב מהיר ניתן לראות כי 18 שעות נוספות בערך של 125% שוות ערך ל- 22.5 שעות נוספות בערך של שעה רגילה . כלומר ניתן להוריד בחודש 22.5/5 עוד 4.5 שעות מסך השעות החודשיות שהגענו לעיל באופק חדש.

אם כך ברוטו לשעה ע"פ אופק חדש יסתכם בסך 29.96 ₪ לשעה כלומר גידול של כ- 5.5% בשכר ברוטו לשעה במסגרת אופק חדש ביחס לעולם הישן .

לסיכום אנו מגיעים לתוצאה שלמורה-אם מחנכת ותיקה (במקרה שלנו 15 שנות וותק בהוראה ) במערכת החינוך בבית ספר יסודי עדיף לעבוד תחת הרפורמה בחינוך מאשר על פי המתכונת הישנה . השכר ברוטו לשעה המשולם לאותה מורה גבוה בכ- 5.5% על פי הרפורמה מאשר על פי המתכונת הישנה .

אציין כאן כי הגידול בשכר ברוטו לשעה בדוגמא שלעיל היא נמוכה ביחס לדוגמאות קודמות שהבאתי במאמרים קודמים . הסיבה לכך היא שבדוגמא הזו , בשונה מדוגמאות קודמות , היו הטבות בשכר גם ללא עבודה בפועל (שעות חינוך , משרת אם) , דבר שהקטין את הגידול בשכר כיון שרוב הטבות אלו "בוטלו" במסגרת אופק חדש וההטבה הייתה רק גידול בשכר ברוטו לעומת גידול בשעות עבודה . למרות שכך , אנו רואים שעדיין ישנה השפעה חיובית על השכר במסגרת אופק חדש .

אשמח לקבל תגובות הערות והארות .

Share

שכר להמרה למורים ותיקים באופק חדש

יש דבר אחד שאני לא ממש מבין אותו במסגרת אופק חדש וכל מקום שבדקתי לא מצאתי שום הסבר אפילו הסבר שלא מתקבל על הדעת . פשוט כלום .

בסיס השכר להמרה של מורה ותיק במערכת החינוך שעובר מה"עולם הישן" לאופק חדש הוא השכר של חודש מרץ בשנה שקדמה לכניסתו של עובד ההוראה לרפורמה . כלומר לצורך העניין , אם אותו עובד נכנס לרפורמה בשנת הלימודים תש"ע והוא אמור להיות עם 20 שנות וותק באותה שנה , אז השכר להמרה יהיה של חודש מרץ בשנת הלימודים הקודמת דהיינו תשס"ט ואז בעצם מדובר על שכר שמחושב  עם 19 שנות וותק ולא 20 .

אז השאלה שאני שואל היא למה לא מחשבים את השכר להמרה מיד בתחילת השנה של המעבר לרפורמה ? במקרה שלנו שנת תש"ע . כלומר שכר להמרה עם 20 שנות וותק ב"עולם הישן" ומיד לאחר מכן ממירים אותו לאופק חדש גם עם 20 שנות וותק .

זה רק יכול להיטיב עם המורים .

אם יש למישהו תשובה חכמה ומתקבלת על הדעת אני ממש אשמח לשמוע כי אני עד היום לא שמעתי שום דבר בעניין וקבלתי הכל כמובן מאליו .    

Share

פעילות בית ספרית באופק חדש

פעילות בית ספרית

עד היום במתכונת הישנה שלפני הרפורמה עובדי הוראה "לא קבלו" שכר כלל בגין פעילות בית ספרית לאחר שעות העבודה בבית הספר . או בעצם כן קבלו אם נשקלל את אותם שעות בתוך שעות העבודה בבית הספר . בשקלול כזה ערך לשעה ברוטו רק יורד .

כזכור , סקר מכון סמית קובע כי מורה בישראל מקדיש עוד 1.2 שעות נוספות מחוץ לכותלי בית הספר על כל שעה פרונטלית . כמובן ששעות נוספות אלו כוללות בין היתר גם פעילות בית ספרית כגון : אסיפות הורים פרטניות , כלליות , מסיבות כיתתיות , בית סיפריות וכד' . לדוגמא בבית ספר מתקיים פעם במחצית אסיפת הורים פרטנית בהיקף של כ- 6 ובחישוב שנתי זה כ-12 שעות ואני לא מדבר על ההכנה לפני אסיפת ההורים . כמו כן יש לפחות פעם בשנה אסיפת הורים כללית , לרוב בתחילת שנה , בהיקף של 2 שעות לפחות . מסיבות כיתתיות , סוף שנתיות ועוד . אני מעריך שהיקף שעות אלו מגיע לכ- 3-4 שעות בממוצע בחודש ללא כל תשלום נוסף בגין שעות אלו .

הרפורמה בחינוך – אופק חדש בא לתקן את עוול זה .

עובד הוראה המועסק על פי תנאי הרפורמה יהיה זכאי לתשלום עבור ביצוע פעילות בית ספרית בשיעור של 125% מערך שעה רגילה , כמובן לא יותר מ-18 שעות פעילות בכל מחצית שנת לימודים .שזה בעצם כל השעות (להערכתי) המוקדשות לפעילויות מעין אלו בממוצע לחודש. יש לציין כי גם אם עובד ההוראה ביצע את הפעילות ביום החופשי שלו , הוא יהיה זכאי לתשלום בגין פעילות זו . אם הפעילות מבוצעת בשעת שהייה של עובד ההוראה ,אז יהיה זכאי לתוספת של 25% בלבד  . על תשלומים אלו יופרשו סוציאליות לקופת גמל כגון קופת גמל "גל" בשיעורים של 5% עובד ו-5% מעביד .

ההטבה ביחס למתכונת הישנה היא כמובן לא 25% אלא כל ה- 125% כיון שלפני כן לא שולם כלום בגין שעות אלו .

לדוגמא : עובד הוראה בתנאי הרפורמה בשיעור משרה 100% המקבל שכר בגובה של  כ- 8,500 ₪ ברוטו , יקבל על שעות אלה תוספת של עד 1,227 ₪ במחצית או עד 245 ₪ ברוטו תוספת בחודש . יש להתייחס לסכום זה כהטבה ביחס למתכונת הישנה .

Share

שעות שהייה וחינוך

לאחר שקבלתי תגובות רבות על חלק מהמאמרים שלי בנושא אופק חדש אני רוצה לחדד קצת 2 נקודות חשובות .

שעות שהייה

באופן כללי לפי נוהג מקובל בבתי הספר , רשאי מנהל בית הספר לקבוע במערכת השיעורים של מורה 3 "חלונות" או "דלת" ושני "חלונות" למשרה מלאה דהיינו 100% משרה או באופן יחסי –  למשרה חלקית . יש לציין כי דין מורה אם הוא כדין משרה מלאה לעניין "חלונות" ו"דלתות" .

יוצא מכאן כי כל מורה מקבל לפחות 2 שעות שהייה (2 חלונות) ללא שכר בצידה. לדוגמא מורה מקצועי בבית ספר יסודי עם משרה של 27 שעות שבועיות בעצם נמצא בפועל בין כתלי בית הספר 29 שעות שבועיות (27+2) למרות שמשרתו נחשבת 27 שעות שבועיות דהיינו 90% משרה (27/30) .כלומר הוא "עובד" עוד 2 שעות בכל שבוע ללא קבלת תמורה בצידה . בחישוב חודשי זה מגיע ל- 8.66 שעות (2*4.33) .

בשעות אלו רשאי מנהל בית הספר לקבוע ישיבות צוות וכד' דבר שבפועל קורה ברוב בתי הספר. לעיתים אף מנהל בית הספר קובע שעות אלו בסוף יום וזה מונע מהמורה לצאת הביתה מוקדם יותר.

במסגרת הרפורמה בחינוך – אופק חדש  באו יוזמי הרפורמה וקבעו שעות שהייה כחלק משעות העבודה בין כתלי בית הספר . יוצא מכאן כי בחלק משעות שהייה אלו יכולים מנהלי בתי הספר לקבוע בהם ישיבות צוות וכד' והמורים יזכו בגינם בשכר לכל דבר ועניין .

סיכומו של דבר הוא שיש לקחת בחשבון בחישוב שעות העבודה של מורה במסגרת המתכונת הישנה גם את אותם שעות שהייה שהמורה "מבלה" בין כתלי בית הספר ללא קבלת שום תמורה בגינה .

שעות חינוך

בגני ילדים , בתי ספר יסודיים , חטיבות ביניים ובבתי ספר על יסודיים כל מורה מחנך כיתה זכאי לקבל 3 שעות חינוך בנוסף לתקן השעות הקבוע במערכת השיעורים של אותה כיתה .יש לציין גם כי דין שעות חינוך כדין יתר שעות התקן של בית הספר .

שעות אלו מתווספות לשעות תקן רגילות של אותו מחנך ואז גם שיעור משרתו עולה בהתאם . לדוגמא מורה מחנך בבית ספר יסודי עם 24 שעות תקן עם תוספת של 3 שעות חינוך מגיע ל-27 שעות ושיעור משרה של 90% (27/30) . יוצא מכאן ששעות אלו הן כמו הטבה למורה . האם שעות אלו הם באמת הטבה???? לעניות דעתי לא ממש ,כיון שבסופו של דבר שעות אלו ניתנו על מנת לבצע מטלות שונות של "חינוך" הכיתה מהבית. למשל שיחות עם הורים , כתיבת הערכות לתלמיד מסוים וכדומה. בסופו של דבר המורה עובד בשעות חינוך אלה והם לא ממש הטבה לשכר ללא שום עשייה בצידה. לפיכך לעניות דעתי יש לקחת בחשבון גם שעות אלו כעבודה לכל דבר ועניין .

במסגרת אופק חדש אין התייחסות כלל לשעות חינוך למורה מחנך אלא לגמול חינוך בלבד .

יבואו המקטרגים ויטענו כי זו הרעה כיון שאותה הטבה בוטלה. לעניות דעתי אם שעות אלו היו באמת הטבה ללא שום עשייה , היה אפשר לבוא ולטעון טענה זו . אולם סוף סוף יש עבודת חינוך בשעות אלו שלא במסגרת בית הספר ולכן יש להתחשב בהם כשעות עבודה בבית . בסיכומו של דבר לעניות דעתי אין שינוי לטובה או לרעה בין המתכונת הישנה ובין אופק חדש בנושא שעות החינוך .

Share

הרפורמה בחינוך – כללי

במסגרת השוטטות שלי באינטרנט נתקלתי ממש במקרה בבלוג של דר' אריה קיזל , מרצה במכללת האקדמית – אורנים ומלמד בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה .הוא מתייחס בבלוג שלו לנושאים רבים בחינוך ובין היתר גם לכל נושא הרפורמה בחינוך. בכל נושא הרפורמה בחינוך – אופק חדש הוא מעלה מספר נקודות שבהם הוא לא רואה כי היתה ממש רפורמה בדברים עיקריים כמו שיפור תהליכי למידה בבית הספר , שיפור הקשר בין מורה לתלמיד בחינוך. אולם הוא מסכים כי לפחות בנושא אחד ישנה רפורמה וזה בכל נושא שכר עובדי ההוראה.אני מצטט כאן ממאמרו שפורסם אצלו בבלוג :

"מקום המפגש בין שני גופים אלה היה ונותר אחד: שיפור תנאי השכר המשפילים של מורי ישראל, במיוחד בשלבים ההתחלתיים של עבודתם. שיפור זה הוא עד עתה ההישג היחיד ב'רפורמה' ולפיכך ראוי שמורי ישראל יודו ליוסי וסרמן על מאבק מקצועי ראוי, ראשון מסוגו, להטבת תנאיהם ולא בשני אחוזים לשנה אלא באופן משמעותי. במיוחד ראויה תודת המורים החדשים למזכיר הסתדרות המורים."

אני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם.

Share

הרפורמה בחינוך – מאמר 4

במאמרים הקודמים כתבתי בנוגע לעובדים חדשים הנכנסים לעבוד במערכת החינוך ובמסגרת הרפורמה החדשה אופק חדש .ראינו כי לעובד חדש זה יכול להיות משתלם לעבוד במסגרת אופק חדש כאשר השכר ברוטו לשעה גבוה בשיעור של עד 20% מאשר למצב שלפני אופק חדש .

לפני שאתחיל את נושא המאמר הנוכחי  , רק אומר באופן כללי כי ביצעתי חישוב מחודש על פי סקר מכון סמיתלגבי שעות העובדה הנוספות מעבר לשעות עבודה בבית הספר וכן על פי הנוסחה של אופן חישוב ערך שעה אשר מופיע בהסכם של אופק חדש ולמרות זאת אופק חדש משתלם יותר והשכר ברוטו לשעה גבוה יותר בכ-20% לעומת המצב שלפני אופק חדש . את החישוב המחודש/מתוקן ניתן לראות באותם מאמרים של הרפורמה בחינוך מאמרים 1+2 .

היום אני רוצה לבדוק מה קורה אצל מורה ותיק במערכת ו"נאלץ" להמשיך במסגרת אופק חדש .

כמו בפעמים הקודמות אתחיל עם דוגמא ותוך כדי גם ננתח אותה .

לצורך הדוגמא : מחנך כיתה המועסק בבית ספר יסודי במשרה מלאה 100% (ע"פ המתכונת הישנה) , בעל תואר ראשון ותעודת הוראה , 2 גמולי השתלמות ועם ניסיון בהוראה של 12 שנים וכן וותק צבאי – 3 שנים .

סעיף

מתכונת ישנה – שכר חודש מרץ

שכר לצורך המרה

 

שעות עבודה שבועיות בבית הספר

30

 

שכר משולב כולל וותק

4,659.45 ש"ח

4,659.45 ש"ח

תוספת תגבור הוראה

144.82 ש"ח

144.82 ש"ח

תוספת 2001

139.78 ש"ח

139.78 ש"ח

תוספת 2008

138.22 ש"ח

138.22 ש"ח

גמול חינוך כיתה

507.82 ש"ח

הסכם מסגרת

161.05 ש"ח

161.05 ש"ח

גמול כפל תואר

533.64 ש"ח

533.64 ש"ח

גמולי השתלמות

121.97 ש"ח

121.97 ש"ח

סה"כ

6,406.72 ש"ח

5,898.90 ש"ח

 

לאחר שמבודדים את כל רכיבי השכר של חודש מרץ של השנה שקדמה לשנה שבה אמור המורה לעבור לרפורמה מכפילים את התוצאה במכפלה שמתאימה לאותו מורה ובמקרה שלנו מורה מחנך = 20% .

כלומר : 5,898.90 ₪ * 120% = 7,078.68 ₪ ברוטו השכר החדש בשנה הראשונה לרפורמה . כעת רק נותר לבדוק היכן שכר זה משובץ בטבלת השכר להמרה למורים קיימים (תואר ראשון) . בודקים בשורה של 16 שנות וותק (12+3+השנה הנוכחית) ובודקים מה המספר הכי קרוב לסכום שיצא לנו . במקרה שלנו 7,087.60 ₪ הכי קרוב לברוטו שיצא לנו ונמצא בטבלת השכר בדרגה 2 .

כעת נראה את השעות עבודה בפועל לפני הרפורמה ואחרי הרפורמה .

 

סה"כ ש"ש

מתוכם שעות פרונטליות

שעות עבודה נוספות שבועיות (*)

לפני אופק חדש

30

27

32.40

אופק חדש

36

26

31.20

(*) על פי מסקנת סקר מכון עמית (שהוזכר לעיל) מורה עובד בבית עוד 1.2 שעות על כל שעה פרונטלית שבכיתה .

לפני הרפורמה סה"כ שעות חודשיות עבודה בפועל = (30 + 32.40) * 4.33 = 270.20 שעות .

אחרי הרפורמה סה"כ שעות חודשיות עבודה בפועל = (36+(31.20-5))*4.33 = 269.33 שעות . (אציין כי כאן נטרלתי את 5 שעות השהייה משעות העבודה הנוספות .

כעת נעשה את החישוב לשעה ברוטו :

 

מתכונת ישנה

אופק חדש

ברוטו

6,406.72 ש"ח

7,786.55 ₪ (כולל גמול חינוך כיתה)

סה"כ שעות

270.20

269.33

ברוטו לשעה

23.72 ש"ח

28.91 ש"ח

שיעור הגידול

 

21.88%

טוב , אז אם כך אנו מגיעים לתוצאה שלמורה מחנך ותיק (במקרה שלנו 12 שנות וותק בהוראה ) במערכת החינוך בבית ספר יסודי עדיף לעבוד תחת הרפורמה בחינוך מאשר על פי המתכונת הישנה . השכר ברוטו לשעה המשולם לאותה מורה גבוה בכ- 22% על פי הרפורמה מאשר על פי המתכונת הישנה . גם אם אותו מורה יעבוד יותר שעות בבית , התוצאה לא תשתנה והשכר ברוטו לשעה עדיין יעמוד בשיעור גבוה יותר על פי הרפורמה בחינוך מאשר על פי המתכונת הישנה .

אדגיש כאן כמה נקודות חשובות :

 1. מסקנת סקר מכון סמית היא שעובד הוראה עובד בבית ומחוצה לו עוד 1.2 שעות על כל שעה פרונטלית . אני באופן חולק על המסקנה הזו וחושב שכמות השעות ממש מוגזמת עד כדי אי כדאיות עיסוק במקצוע ההוראה בכלל .
 2. השכר שנלקח להמרה הוא השכר של חודש מרץ בשנה הקודמת לשנה שנכנס העובד לרפורמה .
 3. אדגיש כאן דבר מאוד חשוב לגבי העלאת השכר בכל שנה . בדוגמא שלנו השכר שלפני הרפורמה אמור לעלות בכל שנה ב-2% לעומת 3.5% בממוצע בכל שנה מרגע הכניסה לרפורמה . הכיצד?? ברגע שעובד הוראה ותיק נכנס לרפורמה על פי מקדם המרה ומשובץ בטבלת השכר בדרגה שלמה (במקרה שלנו) אז זמן ההמתנה שלו עד להעלאה לדרגה השלמה הקרובה הוא שלוש ואז גם שכרו גדל בכ- 7.5% חוץ מההעלאה השנתית בשיעור של 1% .
 4. למורה ותיק "מומר" יחשבו גם שנות הוותק הצבאי שחושבו לו לפני הרפורמה לעומת מורה חדש ששנות וותק צבאי ייחשבו לו רק אם עסק כאיש חינוך בצבא .
Share