שכר עובדי הוראה – מאמר 11

לפני מספר ימים קבלתי פנייה ממבקרת בבלוג בשאלה בנוגע לתוספת השכר שהחלה בינואר 2008 ונקראת בשמה המקורי : "תוספת 2008" .

אז את שמך אני לא זוכר ועל כל איתך הסליחה אולם כפי שהבטחתי אני מפרט כאן בבלוג את כל הנושא של תוספת 2008.

במאמר זה אתן סקירה מקיפה ומפורטת בנוגע לתוספת זו .

בחודשים ינואר – פברואר 2008 נחתמו הסכמים קיבוציים עם ארגוני המורים בנוגע לתוספות ועדכונים לשכר ובין היתר גם בנוגע לתוספת שחיקה ותוספת 2008 .

ככלל , תוספת 2008 תחושב על בסיס השכר המשולב ותוספת 2001 בלבד, בערכם נכון לחודש דצמבר 2007 , והיקפו הכולל בסוף התהליך אמור להגיע לשיעור של 5% .

תוספת זו תשולם בשיעורים ובמועדים כדלהלן :

  • החל משכר בגין ינואר 2008 תוספת בשיעור של 1.5% .
  • החל משכר בגין חודש דצמבר 2008 השלמה לשיעור של 3% . (כלומר תוספת של עוד 1.5% ).
  • והחל משכר בגין חודש דצמבר 2009 השלמה לשיעור של 5%.(כלומר תוספת של עוד 2% ).

עוד כמה נקודות קטנות אבל חשובות :

  • תוספת השכר תירשם כתוספת נפרדת , בשורה נפרדת בתלוש השכר של עובד ההוראה .
  • תוספת השכר תהווה שכר לכל דבר ועניין והיא תובא בחשבון לעניין חישוב תוספות אחוזיות המחושבות מהשכר המשולב למעט תוספת 2001, לעניין חישוב ערך שעה, לעניין פיצויי פיטורים, לעניין גמלאות, לעניין הפרשות לפנסיה, לקרן השתלמות, ולקרן דפנה .

כמו כן , תוספת השכר לא תובא בחשבון לעניין השלמת השכר עד לשכר המינימום .

ומה בפועל קורה בחישובים עצמם ??  אז ככה :

התוספת בפועל בגין שכר חודש ינואר 2008 ועד שכר חודש נובמבר 2008 (כולל) הוא למעשה 1.44% (ולא 1.5%) כיון שבהסכם כתוב : " בערכם נכון לחודש דצמבר 2007" . לשכר עובדי ההוראה הייתה תוספת שחיקה בין החודשים דצמבר 2007 וינואר 2008 בשיעור של 4% , לכן יש ל"נטרל" את תוספת השחיקה הזו על מנת שתוספת 2008 תהיה באמת ב"ערכה נכון לחודש דצמבר 2007" .

כלומר בכל "פעימה" של תוספת 2008 (ינואר 2008 , דצמבר 2008 , דצמבר 2009) , יש לנטרל את תוספת השחיקה בשיעור של 4% .

איך עושים זאת??

פשוט מחלקים את תוספת 2008 , שאמורה להיות באותו חודש, ל- 1.04 . ואז השיעורים בפועל יעמדו כדלהלן :

  • בגין שכר חודש ינואר 2008 = 1.5%/1.04=1.44% .
  • בגין שכר חודש דצמבר 2008 = 1.5%/1.04=1.44% ובסה"כ מצטבר 2.88% .
  • בגין שכר חודש דצמבר 2009 = 2%/1.04=1.93% ובסה"כ מצטבר 4.81% .

אה , ויש עוד דבר אחד קטן וחשוב , התוספת בגין שכר חודש דצמבר 2009 תשולם רק למי שנכלל בהסכם מיום 17.6.2009, שנחתם בין הסתדרות המורים והמדינה בדבר "הפחתת שכר באמצעות דחיית מועד עדכון שכר". מי שלא נכלל בהסכם זה (וזה רוב עובדי ההוראה אם לא כולם) אז תוספת זו (גידול של 2% נוספים) תדחה עד למשכורת חודש אוקטובר 2011 .

אז בעצם למעשה נכון להיום , כל אותם עובדי הוראה אשר לא נכללים בהסכם זה , תוספת 2008 המקסימאלית אשר מופיע להם בתלוש השכר הוא בשיעור של 2.88% בלבד. הגידול הבא יהיה בשכר בגין חודש אוקטובר 2011 , דהיינו בעוד שנה ועשרה חודשים .

Share