הרפורמה בחינוך – מאמר 8 – חישוב השכר למורים שאינם אקדמאיים

שאלה שמאוד מטרידה מורים רבים ללא תואר אקדמאי ואשר מלמדים במוסד הנמצא ערב הכניסה לאופק חדש , היא מה יהיה גובה שכרם באופק חדש . אדגיש כי מדובר במורים ללא תואר אקדמי כלל  ולכל היותר בעלי תעודת הוראה או תעודת מורה בכיר .

הסכם אופק חדש מגדיר באופן מדויק את גובה שכרם של מורים אלה. אני רוצה לסקור כאן בעזרת דוגמא את אופן ביצוע חישוב שכרם ולראות האם השינוי שיחול בשכרם הוא חיובי או שלילי ולבסוף להגיע למסקנה, על מנת שיוכלו לכלכל את צעדיהם בצורה נבונה לקראת כניסתם לאופק חדש. 

כהרגלנו נתחיל בדוגמא :

מורה בכיר מקצועי עם 15 שנות וותק בבית ספר יסודי. עובד במשרה מלאה (100%) .השכר להמרה חושב ויצא 6,000 ₪ עם כל הרכיבים הכלולים לשיעור משרה שלמה דהיינו 100%.

בהתאם לנתונים אלו, יעמוד שיעור ההמרה ע"פ הסכם אופק חדש למורים בבתי ספר יסודיים בשיעור של 17%, ואז גם השכר שהומר יהיה : 6,000 * 1.17 = 7,020 ₪ .

לצערנו זה לא נגמר כאן . מה שנותר לעשות הוא להכפיל סכום זה ב-80% בלבד . כלומר המורה מקבל 80% מהסכום שהומר לעיל . ונחשב : 80% * 7,020 = 5,616 ₪ בלבד.

בנקודה זו אני אעצור ואעיר 2 הערות :

  • לא ברור בכלל למה דווקא 80% . למה לא 95% למשל ?? מה זה ?? סוג של ענישה??? כנראה משהו דומה . משרד החינוך במהלך כזה רוצה לכפות על המורים הלא אקדמאיים להזדרז ולהוציא תואר אקדמי .
  • אם נבחן את 2 הסכומים , כלומר הסכום שלפני ההמרה ולאחריה נראה שמדובר בהפרש משמעותי לרעת הסכם אופק חדש .

נמשיך ,כעת אותו שכר שהומר דהיינו 5,060 ₪ יותאם לטבלת שכר של אופק חדש לאותו סוג של מורים . ובמקרה שלנו מורה בכיר . (כן , גם להם בנו טבלת שכר) .

בלי שאתעמק בטבלה אני מניח שהסכום יהיה קרוב מאוד לסכום הזה כלומר השכר יעמוד על כ- 5,100 ₪ .

ושוב נשווה רגע , 5,100 ₪ באופק חדש לעומת 6,000 ₪ לפני אופק חדש , הפרש של 900 ₪ ובשיעור של כ15% לרעת המורה .

בנקודה זו אני רוצה להדגיש כמה דגשים :

  • אותו מורה חייב לחתום על מסמך שבו הוא מתחייב להוציא תואר אקדמי בתוך 4 שנים . בעיה!!
  • במסגרת העבודה באופק חדש שעות העבודה שלו ישתנו בהתאם. כלומר הוא יעבוד יותר שעות עבודה ובפחות שכר . כפי שאתם רואים לעיל, הירידה בשכר ממש מודגשת .
  • כפי שידוע יש קידום בדרגות בטבלאות השכר (חוץ מהקידום בשנים). חשוב לציין שהתגמול בשכר בגין קידום זה לא ישולם למורה אלא רק לאחר הזכאות לתואר האקדמי.

ה"סוכרייה" לכאורה שיש בהסכם למורים שאינם אקדמיים הוא כדלהלן :

  • מורים שסיימו את התואר יהיו זכאים לקבל את הפרשי השכר בין מה שחושב להם בפועל לבין מה שהיה אמור להיות מחושב לפי 100% המרה . כלומר אם אתם זוכרים את החישוב שבו השכר להמרה חושב לפי 80% בלבד שבו הורידו 20% ללא הסבר מתקבל על הדעת . אז כעת את אותם 20% מחזירים רטרואקטיבית. אבל מה לעשות שהסוכרייה מרה. מחזירים את זה לפי טבלאות של מורה בכיר ולא מורה בעל תואר אקדמי . במקרה שלנו אם התואר התקבל לאחר 2 שנים אז ההפרש יעמוד על סך של כ- ( 7,020-5,616 ) * 24 = 33,696 ₪ .
  • כמו כן, אם בתקופה זו היה קידום בדרגה (כפי הידוע יש קידום בדרגות כל 3 שנים), אז הפרשי השכר בגין קידום זה , שעד היום לא התקבלו, ישולמו כעת.

המסקנה המתבקשת כאן היא דיי עגומה.

לא מומלץ לעבור לאופק חדש למורים שאינם אקדמאיים. השכר יורד ושעות עבודתם יעלה. אני לא רוצה בכלל להזכיר את נושא הפגיעה בתנאים הסוציאליים הנגזרים מהשכר ומקרה שלנו שכר נמוך יותר. באם קיימים מורים שבכל זאת חייבים לעבור לאופק חדש אז להשתדל ולהוציא כמה שיותר גמולים לפני המעבר לאופק חדש ולאחר המעבר לסיים כמה שיותר מוקדם את התואר האקדמאי . ויפה שעת אחת קודם.

ההמשך יהיה במאמר הבא שבו נבדוק איך אותו מורה שראינו לעיל ישובץ בטבלאות השכר למורים אקדמיים לאחר הזכאות שלו לתואר אקדמי .

אשמח לתגובתכם.

Share