גמול חינוך מיוחד או גמול חינוך רגיל או שניהם???

אני מקבל הרבה שאלות מעובדי הוראה באמצעות המייל שלי ולרוב אני עונה להם ישירות למייל. לפני מספר ימים נשלחה אלי למייל שאלה, שיכולה להיות אקטואלית לעוד אנשים ולכן אני רוצה להעלות אותה כאן וגם לענות עליה כאן .

השאלה היא מדוע מורת שילוב בבית ספר יסודי שעברה מחינוך כיתה להוראת שילוב (בשנת תשע"א) אינה זכאית לגמול חינוך כיתה (אותו מקבלות כל מורות השילוב) ??

בטח הבנתם שמה שנמצא בסוגריים זה אינדיוידואלי לאותה מורה ששאלה את השאלה. בכל מקרה לפני שאענה על השאלה אני רוצה שנבין קודם את השאלה ונגדיר את המושגים באופן מדויק.

ממה שהבנתי מהשאלה זה שמדובר במורה מחנכת אשר שילבה בכיתתה ילדי חינוך מיוחד (או לפחות בהגדרה) וכעת הפסיקה להיות מחנכת אלא מורה משלבת של אותם ילדים משולבים, בתוך כיתה רגילה.

בשאלה הזו יש שני מושגים מרכזיים שנגדיר ואז ממילא התשובה תהיה מאד פשוטה.

"מורה משלב" – מורה משלב נקרא כך כאשר מורה מחנך משלב בכיתתו לפחות 6 תלמידים שהוגדרו ואובחנו כתלמידי חינוך מיוחד ועברו ועדת השמה לצורך כך.

"מורה משתלב" – מורה משתלב נקרא כך כאשר עוסק בהוראה עם אותם תלמידים משולבים, שאובחנו כתלמידי חינוך מיוחד ועברו ועדת השמה, בתוך כיתה רגילה שנקראת כיתה משלבת.

במקרה כזה , ברור שהמורה המשלב זכאי לגמול חינוך (רגיל). מעבר לכך, וכאן החידוש, הוא זכאי גם לגמול חינוך מיוחד, וגובה הגמול תלוי כבר בהכשרתו.

מה קורה עם מורה משתלב? ברור שהמורה המשתלב זכאי לקבל גמול חינוך מיוחד וכמובן גובה הגמול תלוי בהכשרתו. מעבר לכך, וגם כאן החידוש, הוא זכאי לקבל גם גמול חינוך (רגיל) בשיעור של 10%. ההיגיון שעומד מאחורי זה, שאותו מורה משמש כמחנך של אותם קבוצת תלמידי חינוך מיוחד והוא המחנך הישיר שלהם.

וכעת גם התשובה היא מאד פשוטה. אותה מורת שילוב שעברה מחינוך כיתה להוראת שילוב זכאית לגמול חינוך כיתה .

כמובן שכל מה שכתבתי פה זה בהנחה שאותה מורה לא הוגדרה כמורה מסייעת אלא כמורה עיקרית ומחנכת של אותה קבוצת תלמידי חינוך מיוחד.

Share