שכר עובדי הוראה – מאמר 5

ב-2 הפוסטים הקודמים הסברתי לגבי רכיבי השכר השונים בתלוש השכר של עובד ההוראה . לפני שאמשיך אזכיר את הרכיבים שכבר כתבתי אודותם :

 • שכר משולב כולל וותק .
 • תוספת 3% , תגבור הוראה והסכם מסגרת .
 • תוספת בגין שכר מינימום .
 • מענק יוח"א .
 • גמולי השתלמות רגילים ובגין כפל תואר .

היום אמשיך ברכיבים נוספים אשר קיימים אצל חלק מעובדי ההוראה באופן קבוע בשכרם .
לפני כן אתן רענון ותזכורת בקשר לחישוב הבסיס לצורך גמולים .

חישוב בסיס לצורך גמולים שונים :
הרכיבים שנלקחים בחשבון לצורך חישוב גמולים שונים לשכר הנם : שכר משולב + וותק (מתוך טבלת השכר) , תוספת 3% (מחושב לפי 3% מהשכר המשולב והוותק) ותגבור הוראה (סכום קבוע בסך 144.82 ₪ אשר יכול להשתנות כל מספר שנים) .

היום אכתוב על 2 גמולים נוספים : גמול ניהול וכן גמול חינוך מיוחד .

גמול ניהול

(מה לעשות אבל יש בנינו גם מנהלים וגם להם מגיע מעט יחס)
גמול הניהול נקבע על פי שני פרמטרים :

 • שיעור גמול ניהול בסיסי קבוע על פי טבלת אחוזים אשר נקבעת על ידי משרד החינוך בהתאם למספר הכיתות וסוג המוסד . שיעורים אלו נעים בין 16.8% לכיתה אחת ועד 56.1% ל-32 כיתות ומעלה בבית ספר יסודי . בין 17.9% לכיתה אחת ועד 63.5% ל-32 כיתות בבית ספר על יסודי . ובין 19.46% לכיתה אחת ועד 56.14% ל-32 כיתות ומעלה לבית ספר לחינוך מיוחד .
 • ותק בניהול המחושב על גמול הניהול הבסיסי לפי : שנת ותק אחת בניהול ללא תוספת , 2-15 שנות ותק לפי תוספת של 2.4% לכל שנה , 16 שנות ותק ומעלה לפי 36% בסה"כ .

לדוגמא 

מנהל בבית ספר יסודי עם 20 כיתות , בעל תואר ראשון עם ותק של 20 שנים מתוכם 4 שנים בניהול , מועסק 36 שעות שבועיות . להלן אופן החישוב של גמול הניהול :

 • על פי טבלת שיעורי גמול הניהול , השיעור הרלוונטי כאן הוא = 47% .
 • שכר היסוד כולל ותק לפי 100% משרה ולדרגה הרלוונטית על פי טבלאות = 5,144.41 ₪ .
 • חלקיות העסקה  =  36/30 = 120% משרה.
 • בסיס לגמולים (ראה לעיל) = 5,144.41 ש"ח * 1.03 + 144.82 ש"ח = 5,443.56 ש"ח .
 • שיעור גמול בסיסי = 5,443.56 ש"ח * 47% = 2,558.47 ש"ח .
 • תוספת ותק בניהול = 2,558.47 * (2.4% * 4 ) = 245.61 ש"ח .
 • סה"כ גמול ניהול לתשלום = 2,558.47 ש"ח + 245.61 ש"ח = 2,804.08 ש"ח .

גמול חינוך מיוחד

שיעור הגמול נע בין 5.5% ל-14% לפי פרמטרים של סוג הכיתה והשכלת המורה בתחום .
הגמול ניתן לפי יחס השעות בחינוך מיוחד לכלל שעות ההעסקה של המורה .
ישנה חשיבות לדיווח מדויק של סוג הכיתה והשכלת המורה בתחום , על מנת לקבוע את השיעור המקסימאלי שהמורה אמור לקבל.
מורה המשלב ילדי חינוך מיוחד בכיתתו יחד עם ילדים רגילים זכאי לקבל גמול בשיעור של 5.5% ללא הכפפה לשעות חינוך מיוחד בפועל .

לדוגמא 

מורה בבית ספר יסודי רגיל , מועסק 20 שעות בחינוך מיוחד ועוד 10 שעות בתפקיד אחר בחינוך רגיל , בדרגת מורה בכיר עם ותק של 30 שנים והפחתה של 4 שעות גיל (מעל 55) .

 להלן אופן חישוב גמול חינוך מיוחד :

 • שכר יסוד כולל ותק לדרגתו לפי 100% משרה ע"פ טבלאות = 5,704.32 ש"ח .
 • חלקיות משרה = 30/(30-4) = 115.38% משרה (בהתחשב גם בשעות גיל) .
 • בסיס לגמולים = 5,704.32 ש"ח * 1.03 + 144.82 ש"ח  = 6,020.27 ש"ח .
 • שיעור הגמול ביחס לשעות חינוך מיוחד = 20/30 * 5.5% = 3.67% .
 • גמול חינוך מיוחד לתשלום = 6,020.27 * 3.67% * 115.38% = 254.93 ש"ח .
Share