שכר עובדי הוראה – מאמר 7

בפוסט הקודם כתבתי בנושא חופשת מחלה . היום נראה את אופן החישוב של פיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו במהלך שנות העבודה .

פיצוי (תשלום) בגין ימי מחלה שלא נוצלו במלואם

המקרה השכיח ביותר לקבלת פיצוי ימי מחלה שלא נוצלו הוא לעובדים אשר פורשים לגמלאות וגילם מעל גיל 55 . (קיימים כמובן מיקרים נוספים שבהם ניתן לקבל את הפיצוי אולם הם לא שכיחים ולכן לא ארחיב את הדיבור לגביהם . )

הפיצוי יינתן על פי יתרה לא מנוצלת של ימי מחלה במהלך כל שנות העבודה כדלהלן :

ימי מחלה לא מנוצלים בשיעור שבין 0 – ל – 36% נותן 8 ימים לכל 30 ימי מחלה .
ימי מחלה לא מנוצלים בשיעור שבין 36% – ל – 65% נותן 6 ימים לכל 30 ימי מחלה.
ימי מחלה לא מנוצלים בשיעור שבין 65% – ל – 100% לא נותן כלום.

שלבי החישוב :
1. סיכום ימי המחלה המגיעים על פי חוק לכל שנות העבודה .
2. סיכום ימי המחלה שנוצלו במהלך כל שנות העבודה .
3. חישוב ימי המחלה הלא מנוצלים ושיעורם .
4. חישוב : ימי מחלה לא מנוצלים חלקי 30 כפול 6 או 8 (תלוי בשיעור הניצול בפועל – ראה לעיל) . כך מקבלים את מספר ימי השכר המגיעים לעובד = A .
5. חישוב : משכורתו האחרונה ברוטו של העובד חלקי 25 יום = B.
6. חישוב : A * B = סה"כ פיצוי מגיע בגין ימי מחלה שלא נוצלו .
לדוגמא :
מורה בכיר שכר ברוטו עם כל הרכיבים השונים 6,500 ש"ח , ותק מלא לפרישה לגמלאות , 100% משרה .
ימי מחלה מגיעים ומנוצלים (בהתאמה) = 900 ו – 250 ימים .
להלן החישוב בהתאם לשלבים לעיל :
1. 900 ימים .
2. 250 ימים .
3. 900 – 250 = 650 ימים . 650/900 = 72.22% . על פי הטבלה לעיל הוא נופל לזכאות של 8 ימי פיצוי : 100% – 72.22% = 27.78% ניצול בפועל .
4. 650 / 30 = 21.67 * 8 = 173.33 ימי שכר מגיעים לעובד = A .
5. 6,500 ₪ / 25 = 260 ₪ ליום = B .
6. 260 ₪ * 173.33 ימי שכר = 45,065.80 ₪ ברוטו לתשלום בגין פיצוי ימי מחלה .

כפי שניתן לראות על פי הדוגמא שלקחתי שכר ברוטו יחסית נמוך וימי מחלה מנוצלים מאוד סבירות ואולי אף גבוהות ולמרות זאת הפיצוי הגיע לסכום מאוד משמעותי (לפחות לי). אני מניח שעובד שעומד לפני פרישה לגמלאות לא היה מתנגד לקבל סכום כזה בנוסף ליתר הזכויות המגיעות לו .

מה קורה ששיעור המשרה הוא גבוה יותר ??

בשיעור משרה גבוה יותר מבצעים 2 חישובים :
חישוב ראשון לפי השלבים לעיל לשיעור משרה 100% ולכל מרכיבי השכר .
חישוב שני לפי השלבים לעיל ליתר שיעור המשרה מעל 100% ורק למרכיבי שכר מסוימים אשר ניתנים גם למשרה שהיא מעל 100% . לדוגמא מרכיב שכר – "גמול חינוך כיתה" לא יובא בחשבון כיון שהוא ניתן 100% גם למחנך שהוא בשיעור משרה קטן יותר .

כמה הערות לסיום הנושא :
1. ניתן (ואף רצוי) לגרור ימי מחלה ממעביד למעביד בהתקיים מספר קריטריונים (כתבתי במאמר הקודם) .
2. הפיצוי יינתן על ידי המעביד האחרון שהעובד מועסק בו .
3. הפיצוי יינתן לפי משכורתו האחרונה של העובד ערב הפרישה לגמלאות .
4. השאלה שבטח כולם שואלים היא : כמה ימים כבר ניצלתי , כמה ימים נותרו לי, כמה ימים הגיעו לי היום ובעבר ועוד ועוד . אז ככה , ב – 1 לפברואר 2009 נכנס לתוקפו התיקון לחוק הגנת השכר המדבר על כל נושא רמת פירוט זכויות העובד בתלושי השכר . לצערי החוק עד היום לא מיושם כראוי וכפי שראיתי לאחרונה לא מעט ,הוא לא מיושם גם לעובדי הוראה שמועסקים על ידי משרד החינוך. לכן אני ממליץ לכולם עוד היום לגשת למשרד החינוך או לבעלות המעסיקה אתכם ולדרוש את יישום החוק בכלל ולגבי חופשת מחלה בפרט. כפי שראיתם הסכומים יכולים להיות מאוד מהותיים ולכן למה לוותר על זה??? זה שלכם ומגיע לכם את זה כדין!!

בפוסט הבא אפתח בכל נושא הזכויות הסוציאליות לעובדי הוראה.

Share