הרפורמה בחינוך – מאמר 6 – שעות גיל

במאמר זה אני רוצה לעשות השוואה בנושא שעות גיל בין ה"עולם ישן" לבין אופק חדש.

עולם ישן

כל מורה (מורה חדש ומורה ותיק) שהגיע לגיל 50 ועד גיל 60 זכאי להפחתת שעות גיל. הכוונה היא הפחתת שעות בסיס המשרה ולא שעות שבועיות בפועל. בין גיל 50 לגיל 55 מופחתות 2 שעות מבסיס המשרה, ובין גיל 55 ועד גיל 60 מופחתות 2 שעות נוספות מבסיס המשרה .

לדוגמא : בסיס משרה בבית ספר יסודי עומד על 30 שעות שבועיות . לאחר הפחתת 2 שעות גיל (מורה בין 50 ל- 55) יעמוד על 28 שעות שבועיות. כאשר מורה זה מועסק 30 שעות שבועיות בפועל אז לפני הפחתת שעות גיל שיעור משרתו יעמוד על 30/30 = 100%, ולאחר הפחתת שעות גיל שיעור משרתו יעמוד על 30/28 = 107%. כלומר ניתן לראות כי ככל שמופחתות לו יותר שעות גיל ומספר השעות השבועיות שלו אינו משתנה משנה לשנה אזי שיעור משרתו יעלה ללא שום שינוי בשעות עבודתו .

אופק חדש

במסגרת הסכם אופק חדש ישנה הפרדה בין מורים חדשים ומורים ותיקים.

מורה חדש במערכת החינוך שגילו נע בין 50 ל- 55 זכאי להפחתת 2 שעות ואלו מופחתות מהשעות הפרונטאליות . מגיל 55 ומעלה אינו זכאי להפחתות נוספות .

לעומת זאת מורה ותיק שגילו נע בין 50 ל- 55 זכאי להפחתת 2 שעות ואלו מופחתות מהשעות הפרונטאליות (בדיוק כמו מורה חדש). מגיל 55 ומעלה המורה זכאי להפחתת 2 שעות נוספות כאשר החלוקה היא בין פרונטאלי 1 שעה ופרטני 1 שעה .

אבל כאן זה לא מסתיים ובואו נבדוק זאת בעזרת דוגמא .

מורה המועסק 30 שעות שבועיות בפועל בבית ספר יסודי והגיע לגיל 50 .מורה זה זכאי להפחתת 2 שעות גיל , לכאורה מבסיס משרתו . מיד תבינו למה לכאורה .

בעולם הישן שיעור משרתו היה עומד על 30/28 = 107% .

לעומת זאת מה קורה בעולם החדש ??

הוא עבד בעולם הישן 30 שעות שבועיות לפני ההפחתה ולפיכך הוא עבד ב-100% משרה. כאשר משרתו תומר לאופק חדש אז שעות העבודה שלו יעמדו על 36 שעות כפי שנהוג ב-100% משרה. אולם כאשר הוא מגיע לגיל 50 וזכאי להפחתת שעות גיל אזי גם במצב כזה שיעור משרתו יעמוד על 100% משרה ולא 107% משרה כמו בעולם הישן . הכיצד ?? בעצם באופק חדש גם בסיס המשרה קטן מ-36 שעות ל-34 שעות , וגם שעות העבודה בפועל קטנות באותו יחס כלומר ב- 2 שעות שבועיות ואז ממילא שיעור משרתו יעמוד על 34/34 = 100% בלבד .

כמו כן בהתאם להסכם אופק חדש , שיעור המשרה באופק חדש לעולם לא יעלה על 100% .

והמסקנה ברורה . ללא התייחסות בשלב זה לשכר בפועל , מורים אשר זכאים לשעות גיל בין אם מדובר במורים חדשים ובין אם מדובר במורים ותיקים , נפגעים בשיעור משרתם במסגרת אופק חדש.

אני מסייג את דברי בכך שבמידה ובחישוב השכר ברוטו לשעה במסגרת אופק חדש נראה כי קיים שיפור לעומת השכר ברוטו לשעה בעולם הישן למרות ה"קיטון" בשיעור המשרה , אז יהיה ניתן לבוא ולומר כי לא נוצרה פגיעה בשכר במסגרת אופק חדש .

Share

שכר להמרה למורים ותיקים באופק חדש

יש דבר אחד שאני לא ממש מבין אותו במסגרת אופק חדש וכל מקום שבדקתי לא מצאתי שום הסבר אפילו הסבר שלא מתקבל על הדעת . פשוט כלום .

בסיס השכר להמרה של מורה ותיק במערכת החינוך שעובר מה"עולם הישן" לאופק חדש הוא השכר של חודש מרץ בשנה שקדמה לכניסתו של עובד ההוראה לרפורמה . כלומר לצורך העניין , אם אותו עובד נכנס לרפורמה בשנת הלימודים תש"ע והוא אמור להיות עם 20 שנות וותק באותה שנה , אז השכר להמרה יהיה של חודש מרץ בשנת הלימודים הקודמת דהיינו תשס"ט ואז בעצם מדובר על שכר שמחושב  עם 19 שנות וותק ולא 20 .

אז השאלה שאני שואל היא למה לא מחשבים את השכר להמרה מיד בתחילת השנה של המעבר לרפורמה ? במקרה שלנו שנת תש"ע . כלומר שכר להמרה עם 20 שנות וותק ב"עולם הישן" ומיד לאחר מכן ממירים אותו לאופק חדש גם עם 20 שנות וותק .

זה רק יכול להיטיב עם המורים .

אם יש למישהו תשובה חכמה ומתקבלת על הדעת אני ממש אשמח לשמוע כי אני עד היום לא שמעתי שום דבר בעניין וקבלתי הכל כמובן מאליו .    

Share