פעילות בית ספרית באופק חדש

פעילות בית ספרית

עד היום במתכונת הישנה שלפני הרפורמה עובדי הוראה "לא קבלו" שכר כלל בגין פעילות בית ספרית לאחר שעות העבודה בבית הספר . או בעצם כן קבלו אם נשקלל את אותם שעות בתוך שעות העבודה בבית הספר . בשקלול כזה ערך לשעה ברוטו רק יורד .

כזכור , סקר מכון סמית קובע כי מורה בישראל מקדיש עוד 1.2 שעות נוספות מחוץ לכותלי בית הספר על כל שעה פרונטלית . כמובן ששעות נוספות אלו כוללות בין היתר גם פעילות בית ספרית כגון : אסיפות הורים פרטניות , כלליות , מסיבות כיתתיות , בית סיפריות וכד' . לדוגמא בבית ספר מתקיים פעם במחצית אסיפת הורים פרטנית בהיקף של כ- 6 ובחישוב שנתי זה כ-12 שעות ואני לא מדבר על ההכנה לפני אסיפת ההורים . כמו כן יש לפחות פעם בשנה אסיפת הורים כללית , לרוב בתחילת שנה , בהיקף של 2 שעות לפחות . מסיבות כיתתיות , סוף שנתיות ועוד . אני מעריך שהיקף שעות אלו מגיע לכ- 3-4 שעות בממוצע בחודש ללא כל תשלום נוסף בגין שעות אלו .

הרפורמה בחינוך – אופק חדש בא לתקן את עוול זה .

עובד הוראה המועסק על פי תנאי הרפורמה יהיה זכאי לתשלום עבור ביצוע פעילות בית ספרית בשיעור של 125% מערך שעה רגילה , כמובן לא יותר מ-18 שעות פעילות בכל מחצית שנת לימודים .שזה בעצם כל השעות (להערכתי) המוקדשות לפעילויות מעין אלו בממוצע לחודש. יש לציין כי גם אם עובד ההוראה ביצע את הפעילות ביום החופשי שלו , הוא יהיה זכאי לתשלום בגין פעילות זו . אם הפעילות מבוצעת בשעת שהייה של עובד ההוראה ,אז יהיה זכאי לתוספת של 25% בלבד  . על תשלומים אלו יופרשו סוציאליות לקופת גמל כגון קופת גמל "גל" בשיעורים של 5% עובד ו-5% מעביד .

ההטבה ביחס למתכונת הישנה היא כמובן לא 25% אלא כל ה- 125% כיון שלפני כן לא שולם כלום בגין שעות אלו .

לדוגמא : עובד הוראה בתנאי הרפורמה בשיעור משרה 100% המקבל שכר בגובה של  כ- 8,500 ₪ ברוטו , יקבל על שעות אלה תוספת של עד 1,227 ₪ במחצית או עד 245 ₪ ברוטו תוספת בחודש . יש להתייחס לסכום זה כהטבה ביחס למתכונת הישנה .

Share

Comments

 1. אבו זום זום says:

  אדוני היקר
  אני מניח שמומחיותך הגדולה הינה חישובי מספרים .
  אך לפני חישובי מספרים כדאי ללמוד את המציאות שממנה יגזרו הנתונים לחישוב .ונראה שעל אף רצונך להציג עצמך כמומחי לעניני מורים ,אתה טועה טעויות גסות בהבנת השעות הנוספות וכן גם חישובך מסתמכים על נתונים חלקיים בלבד .
  א .השעות הנוספות מחולקות ל 3 סוגי שעות כך שאם מורה לא יצא כלל עם תלמידיו לארוע חוץ בית ספרי בסימסטר אזי לא יוכל לקבל שכר עבור שעות אלו בעבור כפל שעות בישיבות כלליות או באספות הורים .השעות ימחקו ולא ישולמו .רוב המורים יגידו תודה אם יקבלו גם 70% מה 18 שעות .
  ב .הסיבות בגינן ישולמו שעות אלו הינן סיבות שמתאימות על פי רוב לעבודת מחנכי כיתות ולא מורים מקצועיים ,כך שבחשבונך אתה חיב להפחית קודם כל את גמול החינוך מה 8500 ש"ח ,יען שתחשיב שעת עבודה אינו כולל גמול חינוך .
  ג .חילקת 1227 ש"ח ל 5 כדי לקבל 245 ש"ח לחודש ,מה השכר משולם 5 חודשים בסמסטר או 10 חודשים בשנה ? האם לדעתך השכר בחופש הגדול הוא נדבה ?
  ד .המעסיק מוסיף לשכר זה רק 5% לקופת גמל במקום לשלם 18% לפנסיה תקציבית וכן נמנע מלהעביר 8.4% לקרן ההשתלמות .

  ה . לפי חשבוני מורה מחנך שמרויח 8500 ש"ח ומקבל זכויות פנסיה נוספות של 1530 ש"ח ( 18%) וכן העברה לקרן השתלמות 714 ש"ח (8.4 )סך סכומים וזכויות 8500+1530+714=10744 ש"ח
  לעומת זאת מורה מחנך בסיס חישוב השעות הנוספות הינו שכר של 7727 ש"ח . ערך שעתו הינו 49 ש"ח .ניתן לו תוספת 25% כמחיר שעה נוספת ונקבל 62 ש"ח לשעה . נניח שהמורה תקבל 14 מתוך ה 18 המכסימליות . 14X62= ש"ח867 בסמסטר .אם נחלק ל6 נקבל 144 ש"ח לחודש תוספת ממוצעת .
  עכשיו נשוה זאת שכר חודש מלא אמיתי שהוא 10744 ש"ח ונקבל שזה מהווה 1.3% מהשכר ברוטו ומאזן הנטו יראה שהתוספת בשוליים משמעותם כ 1% בלבד מהשכר .
  אדון בורוכוב הנכבד נזקי האופק אצל חלק גדול של המורים מסתכמים בפגיעה של עשרות אחוזים של ערך שעתם ,נכון זה אחד הסעיפים הבודדים של האופק שמיטיב עם המורים אך זה רק כדי לבלבל את דעתם ועינך הרואות משמעותו כ 1% בלבד מהשכר .