שנת שבתון באופק חדש

מאמר זה יעסוק בנושא שנת שבתון בין שני העולמות (עולם ישן ואופק חדש) והשינויים שחלו  .

לפני כן אני רוצה להדגיש מספר נקודות כלליות ועיקריות שיש לתת עליהם את הדעת .

חשוב לזכור כי הסכם אופק חדש אינו בא להחליף את תקנון שירות עובדי הוראה הקיים היום אלא בא להוסיף או לגרוע מ/על מספר נושאים בתקנון בעיקר נושאי חישוב השכר וטבלאות השכר. משמע מכך שחלק גדול מאוד מהכללים שמופיעים בתקנון רלוונטיים גם בתקופת אופק חדש .

כמו כן חשוב לזכור כי השינוי בטבלאות השכר באופק חדש הוא כפול . קיים גידול בשנות וותק (1-36) וקיים גידול בדרגה (1-9) . לדוגמא : מורה בעל תואר ב.א. שייך לטבלת השכר של ב.א. . כאשר יש גידול בשנת וותק הדבר בא לידי ביטוי בטבלה בצורה אנכית . וכאשר יש גידול בדרגה הדבר בא לידי ביטוי בטבלה בצורה אופקית .

כעת אוכל לנתח את נושא השבתון . להלן טבלה ובה ניתן לראות את הכללים לגבי שנת שבתון בין שני העולמות והשינויים שחלו במעבר לאופק חדש .

נושא

עולם ישן

אופק חדש

השינוי שחל

שנות צבירה

6 , 7 , 8 שנים כאשר המענק הוא 66% , 77% , 88% בהתאמה.

6 , 7 , 8 שנים כאשר המענק הוא 66% , 77% , 88% בהתאמה.

אין שינוי .

תוספת שנת וותק

1. אם הייתה השתלמות ובסופה הוצגו ציונים .

או :

2. עבודה בגובה 1/3 משרה לפחות . ללא לימודים  כמובן .

עבודה בגובה 1/3 משרה לפחות . ללא לימודים  כמובן .

 

יש שינוי .

 

צבירת חצי שנה/שנה לצורך עלייה בדרגה (1-9)

לא קיים

1. עבודה בגובה 1/3 משרה לפחות . ללא לימודים  כמובן .

או :

2. השתלמות בנושאים פדגוגיים בלבד .

יש שינוי .

ניתן לצבור חצי שנה עד שנה בהתקיים התנאים .

 

בהתאם לטבלה לעיל ניתן לראות כי ישנם 2 שינויים עיקריים באופק חדש לעומת העולם הישן בכל הקשור לצבירת וותק בשנת שבתון .

  1. ביטול שנת וותק בגין השתלמויות .
  2. צבירת שנים לצורך עלייה בדרגות (1-9).

אתחיל דווקא בנושא העלייה בדרגות . הסכם אופק חדש קובע תקופה זמן שניתן לשהות בכל דרגה לפני העלייה לדרגה הבאה . לדוגמא : קידום מדרגה 2 לדרגה 3 מצריך 2 שנות שהייה בדרגה 2 . כלומר ניתן לעלות בשנת וותק גם ללא קידום בדרגה עד שמגיעים לשנות השהייה הנדרשות . השאלה הנשאלת היא , כיצד שנת שבתון תחשב כשנת וותק ו/או שנת שהייה לצורך קידום בדרגה ??

התשובה היא ביציאה לעבודה . כי ביציאה לעבודה בגובה 1/3 משרה לפחות  ללא קשר להשתלמויות קיימת תוספת וותק ושנת צבירה לצורך קידום בדרגה .

חשוב להדגיש שאין חובה לעבוד אולם אם לא עובדים אז גם אין שנת וותק וממילא אין צבירה לעניין קידום בדרגה. (אא"כ יוצאים להשתלמות).

ומה קורה לגבי לימודים/השתלמויות ???

בעולם הישן ברור . משתלמים , מציגים את הציונים ומקבלים באופן אוטומאטי את שנת הוותק .מי שהחליט לא ללמוד אז ויתר מראש על שנת הוותק . מה לומדים ?? כל אחד מה שמתחשק לו והכל בהתאם לקורסים הקיימים במרכזי ההשתלמות השונים והמוכרים לצורך גמולים . כמובן התוספת לשכר זה גם הגמול השתלמות בגין אותם לימודים .

לעומת זאת באופק חדש הדברים לא ממש ברורים ודורשים הסבר . ואני אנסה להבהיר את הנושא קצת יותר .

עובד הוראה במסגרת אופק חדש שיוצא להשתלמות , חשוב שיצא להשתלמות רק בנושאים פדגוגיים אחרת ההשתלמות לא תוכר לו לכלום ואני גם מניח שלא ישולם לו בגינה . השתלמות בנושא פדגוגי תוכר לו רק כחצי שנת שהייה לעניין צבירת שנים לצורך עלייה בדרגה בלבד ואני מדגיש לא לצורך שנת וותק . יש להדגיש גם כי השתלמות זו לא מוכרת לצורך גמול השתלמות ומי שכבר נכנס לאופק חדש , לא ייהנה מגמול השתלמות בגין השתלמות זו .

גם כאן הדברים לא ממש ברורים . הסכם אופק חדש קובע , ואני אצטט : " וותק מוכר לצורך התקדמות בוותק בטבלת השכר החדשה הינו וותק בהוראה , כהגדרתו היום בתקנון שירות עובדי הוראה …….." ניתן לראות (אני לא מתיימר להיות משפטן) כי ההסכם מפנה בחזרה לתקנון שירות הקיים ואז גם ניתן להניח כי יציאה להשתלמות בכל תחום שיהיה תהיה מוכרת גם במסגרת אופק חדש, ותוכר כשנת וותק בהתאם לכללים הישנים .

לסיכום , על מנת למצות את מלוא שנת השבתון במסגרת אופק חדש על עובד ההוראה יהיה לעבוד לפחות 1/3 משרה כדי להתקדם בשנת וותק ולצבור שנת שהייה אחת לצורך קידום בדרגה , וכן לצאת להשתלמות בנושאים פדגוגיים דבר שיקנה לו חצי שנת שהייה נוספת לצורך קידום בדרגה .

בכל מקרה אני ממליץ לכל אותם עובדי הוראה שנמצאים כעת לפני יציאה לשבתון בשנה הבאה ובית הספר שהם מועסקים בו עדיין לא נכנס לאופק חדש , ימהרו לממש את זכאותם לשבתון בתנאים הקיימים כיום ובמקביל לצאת למקסימום קורסי השתלמות על מנת שאלה יחשבו כגמולים בעת המרת השכר בכניסה לאופק חדש .

Share