הרפורמה בחינוך – מאמר 5 – מחנכת ומורה אם

לאחר חופשה בת מספר שבועות , אחזור ואבחן את ההשפעה של אופק חדש על שכר עובדי ההוראה.  היום אבחן עובד הוראה בעל נתונים "שכיחים" בקרב עובדי ההוראה .

כמו בפעמים הקודמות אתחיל עם דוגמא ותוך כדי גם אנתח אותה .

לצורך הדוגמא : מחנכת כיתה – במשרת אם המועסקת כיום בבית ספר יסודי 21 שעות שבועיות פרונטליות , בעלת תואר ראשון ותעודת הוראה , 2 גמולי השתלמות ועם ניסיון בהוראה של 15 שנים וכן וותק צבאי – 1 שנים .

ראשית אבחן את שכרה ערב המעבר לאופק חדש ואחשב את השכר להמרה .

סעיף

מתכונת ישנה – שכר חודש מרץ

שכר לצורך המרה

 

שעות עבודה שבועיות בבית הספר

23 (2+21 שעות שהייה)

 

שיעור משרה

90%

 

שכר משולב כולל וותק

4,277.38 ש"ח

4,277.38 ש"ח

תוספת תגבור הוראה

130.34 ש"ח

130.34 ש"ח

תוספת 2001

128.32 ש"ח

128.32 ש"ח

תוספת 2008

126.88 ש"ח

126.88 ש"ח

גמול חינוך כיתה

518.10 ש"ח

הסכם מסגרת

144.95 ש"ח

144.95 ש"ח

גמול כפל תואר

489.61 ש"ח

489.61 ש"ח

גמולי השתלמות

111.91 ש"ח

111.91 ש"ח

סה"כ

5,927.49 ש"ח

5,409.39 ש"ח

לאחר המרה בנוסחה ההמרה של אופק חדש למורה ותיק (27%) , שיבוץ בטבלאות השכר של אופק חדש (17 שנות וותק , דרגה 1.5) , הכפלה בשיעור מקדם משרה של 90% , ותוספת של גמול חינוך ע"פ 100% משרה , אנו מגיעים לשכר ברוטו של 7,012.39 ₪.

כעת נראה את השעות עבודה בפועל בין כתלי בית הספר לפני הרפורמה ואחרי הרפורמה .

 

סה"כ ש"ש בסיס

מתוכם ש"ש בבי"ס כולל 2 שעות שהייה

שעות עבודה נוספות שבועיות (*)

לפני אופק חדש

30

23

25.2

אופק חדש

36

30

27.6

 (*) על פי מסקנת סקר מכון עמית מורה עובד בבית עוד 1.2 שעות על כל שעה פרונטלית שבכיתה .

לפני הרפורמה סה"כ שעות עבודה חודשיות בפועל = (23 + 25.2) * 4.33 = 208.71 שעות .

אחרי הרפורמה סה"כ שעות עבודה חודשיות בפועל = (25.1+30)*4.33 = 238.58 שעות . (אציין כי כאן נטרלתי את 2.5 שעות השהייה משעות העבודה הנוספות) .

כעת נעשה את החישוב לשעה ברוטו :

 

מתכונת ישנה

אופק חדש

ברוטו

5,927.49 ש"ח

7,012.39 ₪

סה"כ שעות

208.71

238.58

ברוטו לשעה

28.40 ש"ח

29.39

שיעור הגידול/קיטון

 

3.5%

אם כך אנו רואים כי נוצר גידול של כ- 3.5% בשכר ברוטו לשעה במסגרת אופק חדש ביחס לעולם הישן .

כפי שכתבתי בעבר , שעות העבודה השבועיות הנוספות חושבו ע"פ 1.2 שעות על כל שעה פרונטלית . מה עושים לרוב בשעות עבודה אלו?? ובכן ע"פ סקר מכון סמית שעות אלו מוקדשות בעיקר בפעילויות שונות מחוץ לכתלי בית הספר אשר כוללות בין היתר הכנות שיעורים , אסיפות הורים , פעילויות חברתיות בית ספריות ועוד . הסכם אופק חדש קובע כי עבור פעילויות אלה יתוגמל המורה ב-18 שעות נוספות במחצית כאשר ערך כל שעה תעמוד בשיעור של 125% מערך שעה רגילה . דבר זה לא היה קיים כלל בעולם הישן .

בחישוב מהיר ניתן לראות כי 18 שעות נוספות בערך של 125% שוות ערך ל- 22.5 שעות נוספות בערך של שעה רגילה . כלומר ניתן להוריד בחודש 22.5/5 עוד 4.5 שעות מסך השעות החודשיות שהגענו לעיל באופק חדש.

אם כך ברוטו לשעה ע"פ אופק חדש יסתכם בסך 29.96 ₪ לשעה כלומר גידול של כ- 5.5% בשכר ברוטו לשעה במסגרת אופק חדש ביחס לעולם הישן .

לסיכום אנו מגיעים לתוצאה שלמורה-אם מחנכת ותיקה (במקרה שלנו 15 שנות וותק בהוראה ) במערכת החינוך בבית ספר יסודי עדיף לעבוד תחת הרפורמה בחינוך מאשר על פי המתכונת הישנה . השכר ברוטו לשעה המשולם לאותה מורה גבוה בכ- 5.5% על פי הרפורמה מאשר על פי המתכונת הישנה .

אציין כאן כי הגידול בשכר ברוטו לשעה בדוגמא שלעיל היא נמוכה ביחס לדוגמאות קודמות שהבאתי במאמרים קודמים . הסיבה לכך היא שבדוגמא הזו , בשונה מדוגמאות קודמות , היו הטבות בשכר גם ללא עבודה בפועל (שעות חינוך , משרת אם) , דבר שהקטין את הגידול בשכר כיון שרוב הטבות אלו "בוטלו" במסגרת אופק חדש וההטבה הייתה רק גידול בשכר ברוטו לעומת גידול בשעות עבודה . למרות שכך , אנו רואים שעדיין ישנה השפעה חיובית על השכר במסגרת אופק חדש .

אשמח לקבל תגובות הערות והארות .

Share

Comments

 1. החישובים לוקים בחוסר דיוק של הנתונים ואפרט שניים מהם:

  א. לפני הרפורמה יש למורה שעתיים שהייה שמוקדשות נטו לצורך עבודתה (כגון מפגשי הורים, בדיקת מבחנים, הערכת שיעורים וכ"ו) ועל כן יש להוריד את השעתיים השבועיות האלו מסך עבודת המורה.
  אתה החשבת את השעתיים האלו כעבודה רגילה ובנוסף הוספת עוד 1.2 שעות עבור כל שעה פרונטלית.
  אי אפשר להחשיב את שעות הכנת המורה פעמיים!

  ב. הינך מוסיף לעבודת המורה 1.2 שעות הכנה לכל שיעור שעליו להעביר.
  אני לא אתווכח על הנתון הזה, אבל אשאל אותך מדוע עבור השעה הפרטנית אינך מחשב את תוספת השעות של 1.2 שעת הכנה?
  האם לשעה פרטנית לא צריך להכין שיעור?
  האם לשעה פרטנית לא צריך למלא טופסידה שלימה שאין בשיעור רגיל?
  האם לא צריך לדבר עם המורים האחרים לגבי התאמות לשיעור הפרטני?
  גם לתוספת השעות הפרטניות יש עוד תוספת עבודה למורה ברפורמה.
  מדוע שם אינך מחשיב עוד 1.2 שעות הכנה???

  אין ספק שבחישוב נכון המורה ברפורמה מרוויחה פחות מאשר מורה שאינו ברפורמה ואפשאר להיווכח בזאת גם לפי החיושבים שלך באם תכניס את הנתונים המלאים.

  בברכה.
  זיו.