Archives for 0

הרפורמה בחינוך – מאמר 8 – חישוב השכר למורים שאינם אקדמאיים

שאלה שמאוד מטרידה מורים רבים ללא תואר אקדמאי ואשר מלמדים במוסד הנמצא ערב הכניסה לאופק חדש , היא מה יהיה גובה שכרם באופק חדש . אדגיש כי מדובר במורים ללא תואר אקדמי כלל  ולכל היותר בעלי תעודת הוראה או תעודת מורה בכיר .

הסכם אופק חדש מגדיר באופן מדויק את גובה שכרם של מורים אלה. אני רוצה לסקור כאן בעזרת דוגמא את אופן ביצוע חישוב שכרם ולראות האם השינוי שיחול בשכרם הוא חיובי או שלילי ולבסוף להגיע למסקנה, על מנת שיוכלו לכלכל את צעדיהם בצורה נבונה לקראת כניסתם לאופק חדש. 

כהרגלנו נתחיל בדוגמא :

מורה בכיר מקצועי עם 15 שנות וותק בבית ספר יסודי. עובד במשרה מלאה (100%) .השכר להמרה חושב ויצא 6,000 ₪ עם כל הרכיבים הכלולים לשיעור משרה שלמה דהיינו 100%.

בהתאם לנתונים אלו, יעמוד שיעור ההמרה ע"פ הסכם אופק חדש למורים בבתי ספר יסודיים בשיעור של 17%, ואז גם השכר שהומר יהיה : 6,000 * 1.17 = 7,020 ₪ .

לצערנו זה לא נגמר כאן . מה שנותר לעשות הוא להכפיל סכום זה ב-80% בלבד . כלומר המורה מקבל 80% מהסכום שהומר לעיל . ונחשב : 80% * 7,020 = 5,616 ₪ בלבד.

בנקודה זו אני אעצור ואעיר 2 הערות :

  • לא ברור בכלל למה דווקא 80% . למה לא 95% למשל ?? מה זה ?? סוג של ענישה??? כנראה משהו דומה . משרד החינוך במהלך כזה רוצה לכפות על המורים הלא אקדמאיים להזדרז ולהוציא תואר אקדמי .
  • אם נבחן את 2 הסכומים , כלומר הסכום שלפני ההמרה ולאחריה נראה שמדובר בהפרש משמעותי לרעת הסכם אופק חדש .

נמשיך ,כעת אותו שכר שהומר דהיינו 5,060 ₪ יותאם לטבלת שכר של אופק חדש לאותו סוג של מורים . ובמקרה שלנו מורה בכיר . (כן , גם להם בנו טבלת שכר) .

בלי שאתעמק בטבלה אני מניח שהסכום יהיה קרוב מאוד לסכום הזה כלומר השכר יעמוד על כ- 5,100 ₪ .

ושוב נשווה רגע , 5,100 ₪ באופק חדש לעומת 6,000 ₪ לפני אופק חדש , הפרש של 900 ₪ ובשיעור של כ15% לרעת המורה .

בנקודה זו אני רוצה להדגיש כמה דגשים :

  • אותו מורה חייב לחתום על מסמך שבו הוא מתחייב להוציא תואר אקדמי בתוך 4 שנים . בעיה!!
  • במסגרת העבודה באופק חדש שעות העבודה שלו ישתנו בהתאם. כלומר הוא יעבוד יותר שעות עבודה ובפחות שכר . כפי שאתם רואים לעיל, הירידה בשכר ממש מודגשת .
  • כפי שידוע יש קידום בדרגות בטבלאות השכר (חוץ מהקידום בשנים). חשוב לציין שהתגמול בשכר בגין קידום זה לא ישולם למורה אלא רק לאחר הזכאות לתואר האקדמי.

ה"סוכרייה" לכאורה שיש בהסכם למורים שאינם אקדמיים הוא כדלהלן :

  • מורים שסיימו את התואר יהיו זכאים לקבל את הפרשי השכר בין מה שחושב להם בפועל לבין מה שהיה אמור להיות מחושב לפי 100% המרה . כלומר אם אתם זוכרים את החישוב שבו השכר להמרה חושב לפי 80% בלבד שבו הורידו 20% ללא הסבר מתקבל על הדעת . אז כעת את אותם 20% מחזירים רטרואקטיבית. אבל מה לעשות שהסוכרייה מרה. מחזירים את זה לפי טבלאות של מורה בכיר ולא מורה בעל תואר אקדמי . במקרה שלנו אם התואר התקבל לאחר 2 שנים אז ההפרש יעמוד על סך של כ- ( 7,020-5,616 ) * 24 = 33,696 ₪ .
  • כמו כן, אם בתקופה זו היה קידום בדרגה (כפי הידוע יש קידום בדרגות כל 3 שנים), אז הפרשי השכר בגין קידום זה , שעד היום לא התקבלו, ישולמו כעת.

המסקנה המתבקשת כאן היא דיי עגומה.

לא מומלץ לעבור לאופק חדש למורים שאינם אקדמאיים. השכר יורד ושעות עבודתם יעלה. אני לא רוצה בכלל להזכיר את נושא הפגיעה בתנאים הסוציאליים הנגזרים מהשכר ומקרה שלנו שכר נמוך יותר. באם קיימים מורים שבכל זאת חייבים לעבור לאופק חדש אז להשתדל ולהוציא כמה שיותר גמולים לפני המעבר לאופק חדש ולאחר המעבר לסיים כמה שיותר מוקדם את התואר האקדמאי . ויפה שעת אחת קודם.

ההמשך יהיה במאמר הבא שבו נבדוק איך אותו מורה שראינו לעיל ישובץ בטבלאות השכר למורים אקדמיים לאחר הזכאות שלו לתואר אקדמי .

אשמח לתגובתכם.

Share

הרפורמה בחינוך – מאמר 7 – חישוב פנסיה במסגרת אופק חדש

הרבה שאלות התעוררו בנושא השינוי שחל בחישוב הפנסיה התקציבית במסגרת אופק חדש. אני רוצה לעשות סדר בכל הנושא ולהדגים לכם ע"י דוגמא את השינוי שחל באופן חישוב הפנסיה ולראות אם חל שינוי שמיטיב עם העובדים או בעצם ההיפך מזה .
כפי שידוע, בהתאם לחוק הגמלאות , השכר הקובע לצורך חישוב הפנסיה התקציבית הוא השכר האחרון ערב היציאה לגמלאות . כלומר המשכורת הקובעת לקצבה מחושבת על פי רכיבי השכר לקצבה המשולמים בשנה האחרונה שלפני הפרישה . [Read more…]

Share

הרפורמה בחינוך – מאמר 6 – שעות גיל

במאמר זה אני רוצה לעשות השוואה בנושא שעות גיל בין ה"עולם ישן" לבין אופק חדש.

עולם ישן

כל מורה (מורה חדש ומורה ותיק) שהגיע לגיל 50 ועד גיל 60 זכאי להפחתת שעות גיל. הכוונה היא הפחתת שעות בסיס המשרה ולא שעות שבועיות בפועל. בין גיל 50 לגיל 55 מופחתות 2 שעות מבסיס המשרה, ובין גיל 55 ועד גיל 60 מופחתות 2 שעות נוספות מבסיס המשרה .

לדוגמא : בסיס משרה בבית ספר יסודי עומד על 30 שעות שבועיות . לאחר הפחתת 2 שעות גיל (מורה בין 50 ל- 55) יעמוד על 28 שעות שבועיות. כאשר מורה זה מועסק 30 שעות שבועיות בפועל אז לפני הפחתת שעות גיל שיעור משרתו יעמוד על 30/30 = 100%, ולאחר הפחתת שעות גיל שיעור משרתו יעמוד על 30/28 = 107%. כלומר ניתן לראות כי ככל שמופחתות לו יותר שעות גיל ומספר השעות השבועיות שלו אינו משתנה משנה לשנה אזי שיעור משרתו יעלה ללא שום שינוי בשעות עבודתו .

אופק חדש

במסגרת הסכם אופק חדש ישנה הפרדה בין מורים חדשים ומורים ותיקים.

מורה חדש במערכת החינוך שגילו נע בין 50 ל- 55 זכאי להפחתת 2 שעות ואלו מופחתות מהשעות הפרונטאליות . מגיל 55 ומעלה אינו זכאי להפחתות נוספות .

לעומת זאת מורה ותיק שגילו נע בין 50 ל- 55 זכאי להפחתת 2 שעות ואלו מופחתות מהשעות הפרונטאליות (בדיוק כמו מורה חדש). מגיל 55 ומעלה המורה זכאי להפחתת 2 שעות נוספות כאשר החלוקה היא בין פרונטאלי 1 שעה ופרטני 1 שעה .

אבל כאן זה לא מסתיים ובואו נבדוק זאת בעזרת דוגמא .

מורה המועסק 30 שעות שבועיות בפועל בבית ספר יסודי והגיע לגיל 50 .מורה זה זכאי להפחתת 2 שעות גיל , לכאורה מבסיס משרתו . מיד תבינו למה לכאורה .

בעולם הישן שיעור משרתו היה עומד על 30/28 = 107% .

לעומת זאת מה קורה בעולם החדש ??

הוא עבד בעולם הישן 30 שעות שבועיות לפני ההפחתה ולפיכך הוא עבד ב-100% משרה. כאשר משרתו תומר לאופק חדש אז שעות העבודה שלו יעמדו על 36 שעות כפי שנהוג ב-100% משרה. אולם כאשר הוא מגיע לגיל 50 וזכאי להפחתת שעות גיל אזי גם במצב כזה שיעור משרתו יעמוד על 100% משרה ולא 107% משרה כמו בעולם הישן . הכיצד ?? בעצם באופק חדש גם בסיס המשרה קטן מ-36 שעות ל-34 שעות , וגם שעות העבודה בפועל קטנות באותו יחס כלומר ב- 2 שעות שבועיות ואז ממילא שיעור משרתו יעמוד על 34/34 = 100% בלבד .

כמו כן בהתאם להסכם אופק חדש , שיעור המשרה באופק חדש לעולם לא יעלה על 100% .

והמסקנה ברורה . ללא התייחסות בשלב זה לשכר בפועל , מורים אשר זכאים לשעות גיל בין אם מדובר במורים חדשים ובין אם מדובר במורים ותיקים , נפגעים בשיעור משרתם במסגרת אופק חדש.

אני מסייג את דברי בכך שבמידה ובחישוב השכר ברוטו לשעה במסגרת אופק חדש נראה כי קיים שיפור לעומת השכר ברוטו לשעה בעולם הישן למרות ה"קיטון" בשיעור המשרה , אז יהיה ניתן לבוא ולומר כי לא נוצרה פגיעה בשכר במסגרת אופק חדש .

Share

הרצאה/סדנא אופק חדש הלכה למעשה

 

למורי בתי הספר אשר נמצאים ערב כניסה לאופק חדש , אני מקיים סדנאות / ערבי עיון בכל הקשור לרפורמה בחינוך – אופק חדש . הסדנא תיערך כ-3 שעות ותכלול 2 חלקים עיקריים :

  1. הרצאה בליווי מצגת בכל השינויים אשר חלים בשכר עובדי ההוראה במסגרת אופק חדש ויישומה של הרפורמה הלכה למעשה . בין היתר : שינויים בשכר הישיר ברוטו , בהפרשות הסוציאליות , פרישה מוקדמת לגמלאות , שינויים בשנת שבתון , שעות נוספות , ועוד . ההרצאה תהיה בליווי דוגמאות מעשיים . כ- שעתיים .
  2. שאלות ותשובות  של המשתתפים בכל הקשור להרצאה . כשעה .

אני מזמין את מנהלי בתי הספר אשר עומדים ערב כניסה לאופק חדש , ליצור קשר על מנת לקבל פרטים נוספים ולקחת חלק בסדנא זו . ניתן לשלב זאת במסגרת ערבי השתלמות למורים .

ניתן ליצור קשר ישירות איתי בטלפון : 0523-813186 .

Share

שנת שבתון באופק חדש

מאמר זה יעסוק בנושא שנת שבתון בין שני העולמות (עולם ישן ואופק חדש) והשינויים שחלו  .

לפני כן אני רוצה להדגיש מספר נקודות כלליות ועיקריות שיש לתת עליהם את הדעת .

חשוב לזכור כי הסכם אופק חדש אינו בא להחליף את תקנון שירות עובדי הוראה הקיים היום אלא בא להוסיף או לגרוע מ/על מספר נושאים בתקנון בעיקר נושאי חישוב השכר וטבלאות השכר. משמע מכך שחלק גדול מאוד מהכללים שמופיעים בתקנון רלוונטיים גם בתקופת אופק חדש .

כמו כן חשוב לזכור כי השינוי בטבלאות השכר באופק חדש הוא כפול . קיים גידול בשנות וותק (1-36) וקיים גידול בדרגה (1-9) . לדוגמא : מורה בעל תואר ב.א. שייך לטבלת השכר של ב.א. . כאשר יש גידול בשנת וותק הדבר בא לידי ביטוי בטבלה בצורה אנכית . וכאשר יש גידול בדרגה הדבר בא לידי ביטוי בטבלה בצורה אופקית .

כעת אוכל לנתח את נושא השבתון [Read more…]

Share

הרפורמה בחינוך – מאמר 5 – מחנכת ומורה אם

לאחר חופשה בת מספר שבועות , אחזור ואבחן את ההשפעה של אופק חדש על שכר עובדי ההוראה.  היום אבחן עובד הוראה בעל נתונים "שכיחים" בקרב עובדי ההוראה .

כמו בפעמים הקודמות אתחיל עם דוגמא ותוך כדי גם אנתח אותה .

לצורך הדוגמא : מחנכת כיתה – במשרת אם המועסקת כיום בבית ספר יסודי 21 שעות שבועיות פרונטליות , בעלת תואר ראשון ותעודת הוראה , 2 גמולי השתלמות ועם ניסיון בהוראה של 15 שנים וכן וותק צבאי – 1 שנים .

ראשית אבחן את שכרה ערב המעבר לאופק חדש ואחשב את השכר להמרה .

סעיף

מתכונת ישנה – שכר חודש מרץ

שכר לצורך המרה

 

שעות עבודה שבועיות בבית הספר

23 (2+21 שעות שהייה)

 

שיעור משרה

90%

 

שכר משולב כולל וותק

4,277.38 ש"ח

4,277.38 ש"ח

תוספת תגבור הוראה

130.34 ש"ח

130.34 ש"ח

תוספת 2001

128.32 ש"ח

128.32 ש"ח

תוספת 2008

126.88 ש"ח

126.88 ש"ח

גמול חינוך כיתה

518.10 ש"ח

הסכם מסגרת

144.95 ש"ח

144.95 ש"ח

גמול כפל תואר

489.61 ש"ח

489.61 ש"ח

גמולי השתלמות

111.91 ש"ח

111.91 ש"ח

סה"כ

5,927.49 ש"ח

5,409.39 ש"ח

לאחר המרה בנוסחה ההמרה של אופק חדש למורה ותיק (27%) , שיבוץ בטבלאות השכר של אופק חדש (17 שנות וותק , דרגה 1.5) , הכפלה בשיעור מקדם משרה של 90% , ותוספת של גמול חינוך ע"פ 100% משרה , אנו מגיעים לשכר ברוטו של 7,012.39 ₪.

כעת נראה את השעות עבודה בפועל בין כתלי בית הספר לפני הרפורמה ואחרי הרפורמה .

 

סה"כ ש"ש בסיס

מתוכם ש"ש בבי"ס כולל 2 שעות שהייה

שעות עבודה נוספות שבועיות (*)

לפני אופק חדש

30

23

25.2

אופק חדש

36

30

27.6

 (*) על פי מסקנת סקר מכון עמית מורה עובד בבית עוד 1.2 שעות על כל שעה פרונטלית שבכיתה .

לפני הרפורמה סה"כ שעות עבודה חודשיות בפועל = (23 + 25.2) * 4.33 = 208.71 שעות .

אחרי הרפורמה סה"כ שעות עבודה חודשיות בפועל = (25.1+30)*4.33 = 238.58 שעות . (אציין כי כאן נטרלתי את 2.5 שעות השהייה משעות העבודה הנוספות) .

כעת נעשה את החישוב לשעה ברוטו :

 

מתכונת ישנה

אופק חדש

ברוטו

5,927.49 ש"ח

7,012.39 ₪

סה"כ שעות

208.71

238.58

ברוטו לשעה

28.40 ש"ח

29.39

שיעור הגידול/קיטון

 

3.5%

אם כך אנו רואים כי נוצר גידול של כ- 3.5% בשכר ברוטו לשעה במסגרת אופק חדש ביחס לעולם הישן .

כפי שכתבתי בעבר , שעות העבודה השבועיות הנוספות חושבו ע"פ 1.2 שעות על כל שעה פרונטלית . מה עושים לרוב בשעות עבודה אלו?? ובכן ע"פ סקר מכון סמית שעות אלו מוקדשות בעיקר בפעילויות שונות מחוץ לכתלי בית הספר אשר כוללות בין היתר הכנות שיעורים , אסיפות הורים , פעילויות חברתיות בית ספריות ועוד . הסכם אופק חדש קובע כי עבור פעילויות אלה יתוגמל המורה ב-18 שעות נוספות במחצית כאשר ערך כל שעה תעמוד בשיעור של 125% מערך שעה רגילה . דבר זה לא היה קיים כלל בעולם הישן .

בחישוב מהיר ניתן לראות כי 18 שעות נוספות בערך של 125% שוות ערך ל- 22.5 שעות נוספות בערך של שעה רגילה . כלומר ניתן להוריד בחודש 22.5/5 עוד 4.5 שעות מסך השעות החודשיות שהגענו לעיל באופק חדש.

אם כך ברוטו לשעה ע"פ אופק חדש יסתכם בסך 29.96 ₪ לשעה כלומר גידול של כ- 5.5% בשכר ברוטו לשעה במסגרת אופק חדש ביחס לעולם הישן .

לסיכום אנו מגיעים לתוצאה שלמורה-אם מחנכת ותיקה (במקרה שלנו 15 שנות וותק בהוראה ) במערכת החינוך בבית ספר יסודי עדיף לעבוד תחת הרפורמה בחינוך מאשר על פי המתכונת הישנה . השכר ברוטו לשעה המשולם לאותה מורה גבוה בכ- 5.5% על פי הרפורמה מאשר על פי המתכונת הישנה .

אציין כאן כי הגידול בשכר ברוטו לשעה בדוגמא שלעיל היא נמוכה ביחס לדוגמאות קודמות שהבאתי במאמרים קודמים . הסיבה לכך היא שבדוגמא הזו , בשונה מדוגמאות קודמות , היו הטבות בשכר גם ללא עבודה בפועל (שעות חינוך , משרת אם) , דבר שהקטין את הגידול בשכר כיון שרוב הטבות אלו "בוטלו" במסגרת אופק חדש וההטבה הייתה רק גידול בשכר ברוטו לעומת גידול בשעות עבודה . למרות שכך , אנו רואים שעדיין ישנה השפעה חיובית על השכר במסגרת אופק חדש .

אשמח לקבל תגובות הערות והארות .

Share

שכר להמרה למורים ותיקים באופק חדש

יש דבר אחד שאני לא ממש מבין אותו במסגרת אופק חדש וכל מקום שבדקתי לא מצאתי שום הסבר אפילו הסבר שלא מתקבל על הדעת . פשוט כלום .

בסיס השכר להמרה של מורה ותיק במערכת החינוך שעובר מה"עולם הישן" לאופק חדש הוא השכר של חודש מרץ בשנה שקדמה לכניסתו של עובד ההוראה לרפורמה . כלומר לצורך העניין , אם אותו עובד נכנס לרפורמה בשנת הלימודים תש"ע והוא אמור להיות עם 20 שנות וותק באותה שנה , אז השכר להמרה יהיה של חודש מרץ בשנת הלימודים הקודמת דהיינו תשס"ט ואז בעצם מדובר על שכר שמחושב  עם 19 שנות וותק ולא 20 .

אז השאלה שאני שואל היא למה לא מחשבים את השכר להמרה מיד בתחילת השנה של המעבר לרפורמה ? במקרה שלנו שנת תש"ע . כלומר שכר להמרה עם 20 שנות וותק ב"עולם הישן" ומיד לאחר מכן ממירים אותו לאופק חדש גם עם 20 שנות וותק .

זה רק יכול להיטיב עם המורים .

אם יש למישהו תשובה חכמה ומתקבלת על הדעת אני ממש אשמח לשמוע כי אני עד היום לא שמעתי שום דבר בעניין וקבלתי הכל כמובן מאליו .    

Share

שכר עובדי הוראה – מאמר 11

לפני מספר ימים קבלתי פנייה ממבקרת בבלוג בשאלה בנוגע לתוספת השכר שהחלה בינואר 2008 ונקראת בשמה המקורי : "תוספת 2008" .

אז את שמך אני לא זוכר ועל כל איתך הסליחה אולם כפי שהבטחתי אני מפרט כאן בבלוג את כל הנושא של תוספת 2008.

במאמר זה אתן סקירה מקיפה ומפורטת בנוגע לתוספת זו [Read more…]

Share

מורה !!! האם אתה מקבל את כל הזכויות שמגיעות לך ?

כידוע – עובדי הוראה נותנים את כל הנשמה בעבודה.

עם זאת – חשבון הבנק והאחריות הכלכלית מחייבים אותך לבדוק האם קבלת את כל מה שמגיע לך כמורה .

אשמח להפגש איתך בביתך ולברר עבורך את כל הזכויות שמגיעות לך ע"פ חוק .

תשלום לפי אחוזים ע"פ הצלחה בלבד .

פנה אלי עוד היום ואל תחכה למחר .

cpabbs@gmail.com

Share