הרפורמה בחינוך – מאמר 7 – חישוב פנסיה במסגרת אופק חדש

הרבה שאלות התעוררו בנושא השינוי שחל בחישוב הפנסיה התקציבית במסגרת אופק חדש. אני רוצה לעשות סדר בכל הנושא ולהדגים לכם ע"י דוגמא את השינוי שחל באופן חישוב הפנסיה ולראות אם חל שינוי שמיטיב עם העובדים או בעצם ההיפך מזה .
כפי שידוע, בהתאם לחוק הגמלאות , השכר הקובע לצורך חישוב הפנסיה התקציבית הוא השכר האחרון ערב היציאה לגמלאות . כלומר המשכורת הקובעת לקצבה מחושבת על פי רכיבי השכר לקצבה המשולמים בשנה האחרונה שלפני הפרישה .
כפי שידוע גם, שיעור הפנסיה הניתנת לצבירה בכל שנה בפנסיה תקציבית הוא 2% בהנחה שהעובד עבד משרה מלאה ( 100% משרה ) .ובסה"כ 70% לכל היותר .אם העובד עבד פחות ממשרה מלאה אזי שיעור הפנסיה יחושב בהתאם לממוצע משוקלל של כל שנות עבודתו בשירות המדינה .
בהתאם לכך, הגמלה החודשית לעובד הפורש תהיה התוצאה של מכפלת שיעור הפנסיה שצבר במהלך כל שנות עבודתו בשירות המדינה בשכר הקובע האחרון וכמובן בחלקיות משרתו הממוצעת לכל אורך שנות עבודתו .

במסגרת הרפורמה בחינוך והסכם אופק חדש , צורת החישוב תהיה כפי שכתוב בהסכם גם אם ההסכם סותר את חוק הגמלאות .כלומר תהיה צורת חישוב חדשה ולאו דווקא בהתאם לחוק הגמלאות. זה בגדול.
ובקטן ,אני רוצה להציג כאן את אופן החישוב ולבסוף נראה גם את השינוי שחל.

באופן כללי, חישוב השכר הקובע לפנסיה במסגרת אופק חדש תחושב בחיבור ממוצע משוקלל של 2 התקופות הבאות :
1. חישוב משכורת קובעת לתקופת העבודה שלפני אופק חדש . (תקופה 1)
2. חישוב משכורת קובעת לתקופת העבודה באופק חדש . (תקופה 2)

בואו נראה את זה ע"י דוגמא :
מורה חטיבה בעל תואר ראשון עבד 14 שנה במשרה מלאה (100%) בתקופה שלפני אופק חדש ושכרו הקובע האחרון לפני הכניסה לאופק חדש עמד על 7,500 ₪ .
ביום הכניסה לאופק חדש שכרו מומר בהתאם לנוסחת ההמרה בשיעור של 27% .כלומר שכרו החדש בעת הכניסה לאופק חדש יעמוד ע"ס : 9,525 ₪ בדרגה 6.5 . אציין גם שעד היציאה לגמלאות אותו מורה המשיך לעבוד במשרה מלאה וממילא צבר את מלוא זכויות הפנסיה.
(אציין כי זה לא מדויק ב-100% כיון שאם נניח היה מדובר במורה מחנך אז גמול החינוך יכנס לאחר ההמרה ולא בהמרה . יחד עם זה, המספרים הם בקירוב כאשר מטרתי היא להראות אם השינוי שחל הוא לטובה או לרעה).

בואו נחשב את המשכורת הקובעת ל-2 התקופות ונתחיל דווקא עם תקופה 2 :

תקופה 2
כפי שאנו יודעים, עלייה בדרגה שלמה מתבצעת כל 3 שנים, ומעלה את השכר ב- 7.5%-8.5% בכל דרגה . כמו כן כל שנה יש תוספת וותק של 1% .
בדוגמא שלנו אם כך ,בסוף 35 שנות שירות מתוכם 21 שנה באופק חדש, שכרו הקובע של המורה בהתאם לשינויי וותק ודרגות יעמוד על סך :

שנות וותק – 1%*21=21% בגין כל שנות הוותק .
דרגות – 8.5%*2.5 דרגות=21.25% בגין עלייה בדרגות (כאשר הדרגה המקסימאלית היא 9 וב-3 דרגות אחרונות העלייה היא בגובה 8.5% ).
סה"כ שיעור העלייה בשכר עד סוף 35 שנות שירות יהיה : 21.25%+21%=42.25%.
לכן השכר לאחר 35 שנות וותק יעמוד על סך : 9,525 ש"ח*1.4225=13,550 ש"ח .
זה בעצם השכר הקובע לתקופה 2 .

תקופה 1
בחישוב השכר של תקופה 1 יש לשמר את ערכו נכון ליום היציאה לגמלאות לכן,בהתאם להסכם, על מנת שערך השכר של תקופה 1 יישמר יש להצמיד אותו ל- 2 פרמטרים :
1. תוספת וותק של 1% לכל שנה .
2. חצי מהקידום בדרגות בתקופת אופק חדש.

ולדוגמא שלנו :
1. תוספת וותק = 1% *21*7,500= 1,575 ₪ .
2. חצי מהקידום בדרגות באופק חדש = 21.25%* 0.5 = 10.625%
10.625%*(7,500+1,575)=964 ₪ .

ולסיכום : 7,500+1,575+964=10,039 ש"ח
ולכן השכר הקובע לתקופה א' הוא : 10,039 ש"ח .

כעת נחשב את השכר הקובע לפנסיה במסגרת אופק חדש :
תקופה 1 = 14*10,039 = 140,546 ₪ .
תקופה 2 = 21*13,550 ש"ח = 284,550 ₪ .
סה"כ = 425,096 ₪ .
המשכורת הקובעת לפנסיה תהיה : 425,096/35=12,146 ₪ .
והפנסיה החודשית תעמוד על סך = 70%*12,146 ש"ח=8,502 ש"ח .

כעת נחשב מה הייתה אמורה להיות הפנסיה אילולא הרפורמה :
7,500*1.21=9,075 ₪ זוהי המשכורת הקובעת בהתאם לחוק הגמלאות.
9,075 ש"ח*70%= 6,353 ש"ח.
6,353 ש"ח < 8,502 ש"ח .

למסקנה נראה כי בעצם רפורמת אופק חדש הטיבה עם העובד.
אבל צריך וחשוב לשים לב כאן למכשול .

המכשול הוא שחישוב הפנסיה בתקופת הרפורמה נוגדת את אופן חישוב הפנסיה שלפני הרפורמה בכך שצורת החישוב מתייחסת לממוצע בין שתי תקופות ולא שכר אחרון ודי!!!
אם היו לוקחים את השכר האחרון בתקופת הרפורמה ונוהגים בעצם בהתאם לחוק הגמלאות אזי הפנסיה הייתה צריכה להיות : 13,550 ש"ח*70% = 9,485 ₪ ולא 8,502 ₪. הפרש בסך 983 ₪ בכל חודש לפנסיה.(הפרש בשיעור של 12%).

כלומר עובד ההוראה נפגע בגדול מאופן חישוב הפנסיה בהתאם לרפורמה של אופק חדש.

אשמח לתגובתכם .