שכר עובדי הוראה – מאמר 4

בפוסט הקודם התחלתי לפרט בנוגע לרכיבי השכר השונים בתלוש השכר של עובד ההוראה. בפוסט זה אמשיך לפרט רכיבי שכר שונים .
1. מענק יוח"א (יום חינוך ארוך)

בתלוש השכר עבור חודש מאי 2009 קבלו מורים רבים מענק יוח"א .
להלן אפרט את אופן החישוב של מענק זה.
ראשית אתעכב על נקודות עיקריות המזכות את עובד ההוראה במענק זה .
• מענק יוח"א משולם לעובדי הוראה בבתי ספר יסודיים וגני ילדים אשר נכללו במערכת השעות ביום חינוך ארוך בהסכמתם .
• בבתי ספר יסודיים מדובר על השעה השביעית והשמינית (תלוי בבית הספר דתי / חילוני) אשר משתנה מבית ספר אחד למשנהו ובגני הילדים מדובר על השעות החל מהשעה 13.20 ועד השעה 15.30 .
• שעות יוח"א יהיו שוות או קטנות מסך השעות השבועיות של המורה ללא יוח"א .
• מקסימום שעות יוח"א שבועיות הנם 8 שעות ולפיכך ישולם המענק באופן יחסי לכל מורה ,המלמד פחות ממספר השעות המקסימאלי.
• העדרויות של מורים יילקחו בחשבון בחישוב המענק והתשלום יהיה באופן יחסי לנוכחותם בפועל .
• סך התשלום המקסימאלי לשנת הלימודים תשס"ט הוא 6,300 ₪ ומשתנה בכל שנה .
• 90% מהמענק משולם במשכורת חודש מאי והיתרה 10% תשולם במשכורת חודש יוני .
דוגמא : מורה המועסק 30 שעות שבועיות (100% משרה) אשר 6 שעות מתוכם הוא מועסק ב"שעות יוח"א" במהלך כל השנה, ללא העדרויות כלל . החישוב לצורך המענק יהיה כדלהלן :
30 שעות שבועיות פחות 6 שעות יוח"א = 24 שעות .
24 שעות = > 6 שעות יוח"א (יוח"א קטן או שווה) .
6 שעות מתוך 8 = 75% – שיעור הזכאות .
6,300 ₪ * 75% = 4,725 ₪ סה"כ מענק יוח"א .מתוכם ישולם במשכורת מאי 4,252.50 ₪ והיתרה בסך 472.50 ₪ תשולם במשכורת חודש יוני .
(הערה חשובה : כל מורה יבדוק לעצמו מהם השעות הנהוגות בבית הספר בו הוא מלמד כשעות שביעית ושמינית . דבר זה יכול להשתנות מבית ספר אחד למשנהו בשיקול דעת ההנהלה .)
2. גמולי השתלמות

ערך כל גמול השתלמות אחת הוא 1.2% משכר הבסיס המחושב לצורך גמולים .
מקסימום גמולים שניתן לצבור הוא 16 גמולים דהיינו 19.2% מהשכר המחושב לצורך גמולים (לא כולל גמול כפל תואר).

גמולי ההשתלמות מחולקים לרוב ל-3 קבוצות :
1. גמול כפל תואר – גמול זה ניתן עבור כפל תואר . עובד הוראה אשר קיים אצלו תעודה מורה בכיר וגם תואר אקדמי יחושב כמורה בעל כפל תואר . מספר יחידות הגמול לכפל תואר הוא 8.75 יחידות דהיינו 10.5% מהשכר המחושב לצורך גמולים . גמול זה ניתן מעבר למקסימום הגמולים שניתן לצבור כלומר ניתן לקבל גם גמול כפר תואר ובנוסף עוד 16 גמולי השתלמות .
2. גמול ביניים – בדומה לגמול כפל תואר אולם מדובר בתואר אקדמי אחד וכן כל תעודת הסמכה להוראה . מספר יחידות הגמול הוא 4 יחידות דהיינו 4.8% מהשכר המחושב לצורך גמולים . אציין רק כי לא ניתן לקבל גמול כפל תואר ובנוסף גמול ביניים . ברגע שמתקבל גמול כפל תואר מתבטל באופן אוטומאטי גמול הביניים .
3. גמולי השתלמות רגילים הניתנים לצבירה על ידי השתתפות בהשתלמויות שונים במהלך השנים . לעיתים שעות ההשתלמות הבית ספרית יכולה להיכלל כשעות השתלמות . יש לבדוק כל מקרה לגופו לגבי שעות ההשתלמות שבוצעו והאם יכולים להיחשב כשעות השתלמות לצורך גמולים . מספר היחידות המקסימאלי שניתן לצבור הוא 16 יחידות דהיינו 19.2% מהשכר המחושב לצורך גמולים .

לסיכום סך הגמולים המקסימאלי שניתן לצבור בסה"כ הוא 24.75 יחידות המהווים 29.7% מהשכר המחושב לצורך גמולים שזה יכול להצטבר לסכום מאוד משמעותי ככל שעולה הוותק .

2 מחשבות על “שכר עובדי הוראה – מאמר 4”

  1. שלום,
    אני נהנה לקרוא את מאמריך, אך במאמר זה לא ציינת האם עובד הוראה שזכאי לגמול השתלמות+כפל תואר סה"כ 24.75,במידה ועובד מעל משרה,האם הגמול שיקבל יהיה רק על משכורת אחת בלבד או גם מעבר למשרה?
    תודה

    • היי מאיר
      ברור למדי שגמול השתלמות משולם גם מעבר למשרה. ולמה?? גמול השתלמות הוא מרכיב אחוזי בשכר ומחושב מהשכר המשולב. כיון שהשכר המשולב עולה ברגע ששיעור המשרה עולה (גם מעבר למשרה אחת) אז ממילא גם גמול ההשתלמות שמחושב באחוזים מהמשולב יעלה באופן אוטומאטי . מקווה שתשובתי מספקת .

סגור לתגובות.