קרן פנסיה על רגל אחת

בסוף הפוסט הקודם כתבתי בתמציתיות על תנאים סוציאליים ופנסיוניים לעובדי הוראה.

היום אכנס לנושא יותר לעומק ואפרט יותר בקשר לקרן פנסיה.

קרן פנסיה

קרן פנסיה נועדה לצבירה של כספים לטובת תשלום קצבה חודשית בהגיע גיל הפרישה לפנסיה . לצערנו שכר עובדי ההוראה מורכב מסעיפים רבים ולא על כולם חלים מרכיבים פנסיוניים .

קיימות מספר קופות/קרנות פנסיה :

 • (קרן) פנסיה תקציבית – עובדי הוראה שמשרתם גבוהה משליש משרה ואשר נכנסו לעבוד בשירות המדינה כלומר משרד החינוך לפני שנת הלימודים תשס"ג , זכאים להיות במסגרת פנסיה תקציבית אשר כולה ממומנת מכספי המדינה למעט דמי ניהול בשיעור של 2% המנוכים מהעובד . כלומר אין הפרשות של העובד חוץ מדמי הניהול . פנסיה תקציבית מבטחת את העובד בשיעור של עד 100% משרה ורק לגבי המרכיבים הפנסיוניים שבשכר.
 • קרן פנסיה צוברת –  כל עובד הוראה שנכנס לשירות המדינה לאחר שנת הלימודים תשס"ג מצורף לקרן פנסיה צוברת . גם כאן העובד מבוטח בשיעור של עד 100% משרה ורק לגבי המרכיבים הפנסיוניים שבשכר .

בקרן פנסיה צוברת קיימת חלוקה בין :

 1.  צוברת ותיקה – כגון : קופת מבטחים  ומקפת . שיעור הניכוי מהעובד עומד על 7% ושיעור המעביד על 7.5% .
 2. צוברת חדשה – כגון קופת פנסיה גלעד ,מבטחים החדשה ועוד , על פי בחירת העובד . שיעור הניכוי מהעובד עומד על 5.5% ושיעור המעביד על 6% ועוד 6% לפיצויים .
 • קופת דפנה – עובדי הוראה ששיעור משרתם גבוהה מ- 100% נוצרת בגינם קופת דפנה על החלק שעולה מעל 100% . קופת דפנה יכולה להיווצר גם לעובדי הוראה אשר נמצאים במסגרת של פנסיה תקציבית (שהרי אמרנו שפנסיה תקציבית היא עד 100% משרה) . קופת דפנה היא קופת גמל לכל דבר ועניין .
 • קופת גמל גל – קופת גמל גל בשונה משאר קרנות הפנסיה שמניתי לעיל , לא מבטחת על מרכיבים פנסיוניים אלא על סעיפים בשכר המתייחסים להחזרי הוצאות וגמולים שאינם פנסיוניים כגון קצובת טלפון , גמול ריכוז מקצוע ועוד. שיעור הניכוי מהעובד הוא בשיעור של 5% ואצל המעביד בשיעור דומה .

 

כשאנו שואלים חבר, איזו פנסיה תהיה לו, לרוב אנו מקבלים תשובה שיהיה לו 70% פנסיה . אמנם לא תמיד אותו אחד מבין מה הוא אמר אבל בכל זאת התשובה באופן כללי נכונה . שהרי עובד הוראה מפריש 2% לפנסיה ממשכורתו בכל שנה כך שכעבור 35 שנים הוא מגיע למקסימום הפנסיה האפשרית דהיינו 70% . אין אפשרות ליותר מזה .

אם נמשיך ונשאל את אותו חבר, מה יהיה גובה הפנסיה שלו אז או שהוא לא ידע בכלל את התשובה או שהוא ידע באופן חלקי בלבד . שיעורי הפנסיה חשובים אבל יותר חשוב גם הסכומים בש"ח בפועל .

עובדי הוראה צריכים לדעת כי לא כל הסעיפים בתלוש השכר הינם רכיבים פנסיוניים (רובם אבל לא כולם) ולא מהברוטו שאתה רואה בתלוש היום ייגזר גובה הפנסיה .

לכן , יש חשיבות כבר היום לדעת כמה פנסיה אתה אמור לקבל לאחר הפרישה בהתקיים כמה הנחות ואז גם נדע איך להיערך לתקופה שלאחר הפרישה . במידה ויש צורך להגדלת ההפרשות היום על מנת לקבל יותר בעתיד אז כדאי שנדע זאת היום ונערך לכך בהתאם .

לדוגמא :

מורה בכיר בתפקיד מחנך ובדרגת תואר ראשון עם 30 שנות וותק ובהיקף 150% משרה מבוטח בקרן פנסיה צוברת חדשה . להלן החישוב :

 

רכיב

 

סה"כ ברוטו

לפי 100% משרה

מעל 100% משרה

שכר משולב כולל וותק

5,969.57*150%

8,954.36

5,969.57

2,984.79

גמול חינוך כיתה

10% לפי 100% משרה

629.35

629.35

גמול כפל תואר

10.5%

968.41

645.61

322.80

גמול השתלמות

5 גמולים = 6%

553.38

368.92

184.46

קצובת הבראה

13*355

4,615.00

4,615.00

הסכם 3%

3%

268.63

179.09

89.54

תגבור הוראה

144.82

217.23

144.82

72.41

הסכם מסגרת

161.05

241.58

161.05

80.53

גמול ריכוז מקצוע

5%

307.43

307.43

סה"כ שכר ברוטו

 

16,755.37

13,020.84

3,734.53

ניכוי קופת פנסיה

5.5%

 

699.24

 

ניכוי קופת דפנה

5%

 

 

186.73

ניכוי קופת גל

5%

 

15.37

 סיכום :

 • עד 100% משרה ההפרשה הייתה לקופת פנסיה ולא כללה את גמול ריכוז מקצוע כיון שזה לא רכיב לפנסיה .
 • מעל 100% משרה ההפרשה בגינה לקופת דפנה , ובגין ריכוז מקצוע לקופת גל .
 • סכום הפנסיה יחושב על פי הפרמטרים הבאים :
 1. הרכיבים לפנסיה בלבד – בדוגמא לעיל סך הרכיבים הנם 12,713.41 ₪ עד 100% משרה . סכומים שהופרשו בגין ההפרש מעל 100% משרה ישולמו במלואם לעובד ההוראה מיד עם צאתו לפנסיה ולא חודש בחודשו כמו פנסיה .
 2. וותק בקופה (עד 35 שנים) – ככל שקרוב יותר ל-35 שנים כך הסיכוי לקבל 70% מרכיבים לפנסיה גבוהים .
 3. נוסחת החישוב בקרן הפנסיה – לפי 3 שנים אחרונות או שיטת ממוצעים . לא אמור להשפיע באופן מהותי על גובה הפנסיה .

המסקנה בדוגמא לעיל היא שלמרות שעובד ההוראה היה משתכר בסך של 16,755.37 ₪ ברוטו לחודש , הפנסיה שלו תעמוד עם הגיעו לגיל פרישה על לא יותר מ- 7,628 ₪ ברוטו לחודש מקסימום . שזה בשיעור של 46% מהברוטו שלו בפועל . ( יכול להיות פחות מזה בכמה מאות שקלים , הכל לפי אופן החישוב בקרן הפנסיה .)

אשמח לתגובות קוראים

4 מחשבות על “קרן פנסיה על רגל אחת”

 1. מהי מידת האמינות של ההשערה כי השכר נטו קרוב מאוד לשכר הברוטו של המורה היוצא לגימלאות. ? למשל אותו מורה שעבד 150% משרה והיה רגיל למשכות ברוטו של 16.500 שקל ונטו בהתאם ( מעל עשרת אלפים שקל). מה יהיה גובה שכרו עכשו? ברוטו 7500? שווה ערך לכמה נטו, ? האם זה אומר שמורה שהגיע לשכר של מעל 10,000 שקל נטו יצטרך להסתפק בכ- 5,000 נטו . כלומר 50% לאחר שיפרוש לגימלאות.

 2. אני חושב שזה דיי ברור. זה בדיוק מה שניסיתי להציג כאן. מורה ששכרו ברוטו הוא (כפי שאת רואה) כ- 16,000 ש"ח נאלץ להסתפק בכ- 6,000 ש"ח נטו בפרישה לגמלאות. הרי אם שכרו כ- 16,500 ש"ח ברוטו ותקחי מזה 70% זה כבר מגיע לכ-11,550 ש"ח ברוטו. אולם הרי ההפרשה לפנסיה היא עד 100% משרה לכן צריכים לקחת את הרכיבים לפנסיה של עד 100% משרה. לגבי היתר זה הפרשה לקופת גמל. בדיוק כפי שהסברתי לעיל. מקווה שהבנת. אם לא ממש אז את יכולה לשלוח לי מייל באופן אישי.

 3. חשוב להבין בהחלט את הזכויות שיש לכל אחד ואחת בקרן הפנסיה.

  מוצר זה הינו מוצר מאוד מורכב ואחת הבעיות שלו הוא שלקרן מותר לשנות את התקנון מבלי לשאול את העמיתים.

  תשומת לב מיוחדת יש לתת כאשר אתם פורשים מוקדם יחסית ועליכם לבדוק כיצד ניתן לשמר את הזכויות.

  • פנסיה היא דבר מורכב. יש הבדל באופן החישוב של הפנסיה התקציבית ובין הצוברת כאשר הצוברת היא יותר מורכבת וזאת כיון שהקרן יכולה לשנות את תקנונה בכל עת שתרצה מבלי לשאול את העמיתים , כפי שאכן אמרת .בקרוב אעלה סדרת מאמרים אשר יעסקו בצורה מפורטת בכל הקשור לפנסיה . המאמרים כמובן יהיו מובנים וקריאים לכל אדם ואדם .יש למה לצפות .

סגור לתגובות.