קצובת ביגוד והבראה לעובדי הוראה

קצובת ביגוד

כל עובד הוראה זכאי לקצובת ביגוד בהתאם לוותק שלו ולפי שיעור המשרה שלו אך לא יותר ממשרה אחת כלומר לכל היותר 100% משרה .

בחישוב הזכאות לקצובת הביגוד, על פי חוזר הממונה על השכר באוצר, אין להביא בחשבון וותק שירות בצה"ל .

קצובת הביגוד משולמת במשכורת חודש יולי.

סכומי קצובת הביגוד לשנים תשע"ה ועד תשפ' (כולל) מוצגים להלן :

שנת לימודים המתחילה ביום -1/9/20141/9/20151/9/20161/9/20171/9/20181/9/2019
רמה / וותק שניםתשע"התשע"ותשע"זתשע"חתשע"טתשפ'
רמה 3 : 1-25 שנים1,5101,4981,5101,5171,5401,516
רמה 4 : 26 שנים ומעלה2,1082,0912,1082,1182,1502,116

הערה : החל מ- יולי 2012 זכאים כל עובדי ההוראה לקצובת ביגוד ברמה 4 ללא קשר לוותק.

קצובת הבראה

עובדי הוראה וחינוך זכאים החל משנת הלימודים תשנ"ו לקצובת הבראה בין 7 ל- 13 ימי הבראה בכל שנה, כמובן בהתאם לשנות הוותק בהוראה לפי הטבלה להלן :

מספר שנות וותק

מספר ימי הבראה

1-3 שנים

7 ימים

4-10 שנים

9 ימים

11-15 שנים

10 ימים

16-19 שנים

11 ימים

20-24 שנים

12 ימים

25 שנים ומעלה

13 ימים

הקצובה לכל יום הבראה מוצגת להלן לשנות הלימודים תשע"ד ועד תשפ' :

שנת לימודיםסכום הקצובה
תשע"ד427
תשע"ה425
תשע"ו421
תשע"ז424
תשע"ח426
תשע"ט432
תשפ'429