טבלאות אופק חדש

מבנה שבוע עבודה בבית ספר יסודי לפי שיעורי משרה שונים

הוראה פרונטלית2625242322212019
שעות פרטניות55554444
שעות שהייה55555443
סה"כ שעות שבועיות3635343331292826
שעות שהייה למשרת אם2.52.52.52.522--
שיעור משרה למורה רגיל (ללא משרת אם)100%97.22%94.44%91.67%86.11%80.55%77.78%72.22%
הטבה למשרת אם - באחוזים6.95%6.95%6.95%6.95%5.55%5.55%--

 

כפי שניתן לראות, שיעור ההטבה במשרת – אם נע בין 5.55% – 6.95% ברפורמת אופק חדש זאת בשונה מהעולם הישן, ששם שיעור ההטבה היה קבוע ועמד על 10%.