זכויות עובדים ופנסיה

תחום השירות שניתן על ידי עניינו יעוץ וטיפול בתחום העבודה האישי, יחסי עבודה, ובדיקת זכויות העובדים.

בין הנושאים המטופלים על ידי המשרד, הגנה מקצועית בתחום :

 1. יחסי עבודה, ניתוק יחסי עובד- מעביד.
 2. הגנת השכר.
 3. שכר מינימום.
 4. שעות עבודה ומנוחה.
 5. חופשה שנתית, דמי מחלה.
 6. עבודת נשים, שוויון הזדמנויות בעבודה.
 7. פיצויי פיטורין.
 8. מבנה השכר ורכיביו.
 9. חוזי עבודה אישיים לשכירים ולבכירים.

כמו כן אני מעניק יעוץ בנושא זכויות פנסיוניות ובין היתר :

 1. תכנון מס לפני הפרישה לפנסיה ולקראת הפרישה .
 2. בדיקה וחישוב זכויות פנסיה שנצברו מתחילת החברות בקרן הפנסיה ועד מועד היציאה לפנסיה .
 3. בדיקת חישוב הפנסיה שמתקבלת מקרן הפנסיה והתאמתה לזכויות שנצברו ולהסכמי העבודה .

 

מעוניין בפרטים נוספים ? מעוניין  לקבל יעוץ ? פנה אלי עכשיו !