חישוב והכנת תביעות חוב למוסד לביטוח לאומי

מהי תביעת חוב? 

תביעת חוב הינו הליך המאפשר לעובד לגבות חוב, בד"כ שכר עבודה, מהארגון (המעסיק) בו עבד ושנמצא בהליכי פירוק.

תביעת חוב כוללת פירוט גובה החוב של המעסיק אשר מתנהלים נגדו הליכי פירוק.

פירוט תביעת חוב מוגשת למוסד לביטוח לאומי על גבי טופס 5305 של המוסד לביטוח לאומי.

בשכר עובדי הוראה יש חשיבות לחישוב מפורט של השכר וניתן גם לתבוע הפרשי שכר שלא שולמו כדין במהלך תקופת עבודתו של העובד אצל המעסיק.

סכום הגמלה המקסימלי מחושב בהתאם לסעיף 183 לחוק הביטוח הלאומי ונקבע לפי סכום בסיסי (שנקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי) כפול 13 .

הסכום הבסיסי לשנת 2016 עמד על 8,648 ₪ ומכאן התקרה עמדה על 112,424 ₪.

אציין, כי סכומים אלו מתעדכנים אחת לשנה.

יש לי ניסיון רב בחישוב והכנת תביעות חוב לעובדים בכלל ולעובדי הוראה והחינוך המשלים אשר הועסקו בעמותות שונות בתחום החינוך, בפרט.

הכנת תביעות החוב מתבצעת על פי כל דיני העבודה הרגילים וההסכמים הקיבוציים השונים הקיימים לעובדי הוראה.

אם אתה עובד או אתם קבוצת עובדים בארגון אשר נמצא בהליכי פשיטת רגל/פירוק או אתם משרד עו"ד העוסקים בתחום, פנו אלי היום להכנה וחישוב תביעות חוב.

ניתן לפנות אלי בטלפון : 0523-813186 או למייל : cpabbs@gmail.com