שיעורי הפקדות ע"פ צו הרחבה לפנסיה חובה לכלל העובדים במשק

שימו לב כי שיעורי ההפקדות המוצגים בטבלה כאן הם שיעורי הפקדות לכלל העובדים במשק ולא לעובדי הוראה.

החל מיום ואילךהפקדות מעסיק - פיצוייםהפקדות מעסיק - תגמוליםהפקדות עובד - תגמוליםסך הכל
1/1/20080.834%0.833%0.833%2.5%
1/1/20091.68%1.66%1.66%5%
1/1/20102.5%2.5%2.5%7.5%
1/1/20113.34%3.33%3.33%10%
1/1/20124.18%4.16%4.16%12.5%
1/1/20135%5%5%15%
1/1/20146%6%5.5%17.5%
1/7/20166%6.25%5.75%18%
1/1/20176%6.5%6%18.5%