הסכמי אופק חדש

 

  • ביום 25 בדצמבר 2008 נחתם הסכם קיבוצי בין ממשלת ישראל (משרד החינוך) ובין הסתדרות המורים בדבר שינוי ושיפור שכרם של גננות, מורי החינוך היסודי וחטיבות הביניים, הידוע בשמו "הסכם אופק חדש".

הסכם זה הוא ההסכם הראשון אשר משמש הסכם בסיס לתוספות ושינויים של הסכמים מאוחרים יותר והוא בעצם ההסכם הקובע.

לנוחיותכם מצ"ב להלן ההסכם הקובע :

הסכם אופק חדש משנת 2008

  • ביום 29 בפברואר 2012 נחתם הסכם קיבוצי נוסף במסגרת ההסכם הקובע של אופק חדש. הסכם זה בא להוסיף ו/או לתקן את ההסכם הקובע.

לנוחיותכם מצ"ב להלן ההסכם הנוסף מיום 29/2/2012 :

תוספת 1 להסכם אופק חדש

  • ביום 17 בספטמבר 2013 נחתם הסכם קיבוצי נוסף במסגרת ההסכמים הקודמים של אופק חדש. גם הסכם זה בא להוסיף ו/או לתקן את ההסכמים הקודמים.

לנוחיותכם מצ"ב להלן ההסכם הנוסף מיום 17/9/2013 :

תוספת 2 להסכם אופק חדש