חוות דעת מקצועית – משפטית

 

 

ניתן לקבל אצלי גם חוות דעת כלכליות/מקצועיות בנושאי חוק נהרי ו/או שכר עובדי הוראה והנלוות להם אשר ישמשו עורכי דין העוסקים בדיני עבודה וחוק הגנת שכר בטיפול המשפטי וכן רואי חשבון כתוספת לחוות דעת מקצועיות , הגשות תביעה נגד מעסיקים וכן לצורכי גישור ובוררות .