שעות שהייה וחינוך

לאחר שקבלתי תגובות רבות על חלק מהמאמרים שלי בנושא אופק חדש אני רוצה לחדד קצת 2 נקודות חשובות .

שעות שהייה

באופן כללי לפי נוהג מקובל בבתי הספר , רשאי מנהל בית הספר לקבוע במערכת השיעורים של מורה 3 "חלונות" או "דלת" ושני "חלונות" למשרה מלאה דהיינו 100% משרה או באופן יחסי –  למשרה חלקית . יש לציין כי דין מורה אם הוא כדין משרה מלאה לעניין "חלונות" ו"דלתות" .

יוצא מכאן כי כל מורה מקבל לפחות 2 שעות שהייה (2 חלונות) ללא שכר בצידה. לדוגמא מורה מקצועי בבית ספר יסודי עם משרה של 27 שעות שבועיות בעצם נמצא בפועל בין כתלי בית הספר 29 שעות שבועיות (27+2) למרות שמשרתו נחשבת 27 שעות שבועיות דהיינו 90% משרה (27/30) .כלומר הוא "עובד" עוד 2 שעות בכל שבוע ללא קבלת תמורה בצידה . בחישוב חודשי זה מגיע ל- 8.66 שעות (2*4.33) .

בשעות אלו רשאי מנהל בית הספר לקבוע ישיבות צוות וכד' דבר שבפועל קורה ברוב בתי הספר. לעיתים אף מנהל בית הספר קובע שעות אלו בסוף יום וזה מונע מהמורה לצאת הביתה מוקדם יותר.

במסגרת הרפורמה בחינוך – אופק חדש  באו יוזמי הרפורמה וקבעו שעות שהייה כחלק משעות העבודה בין כתלי בית הספר . יוצא מכאן כי בחלק משעות שהייה אלו יכולים מנהלי בתי הספר לקבוע בהם ישיבות צוות וכד' והמורים יזכו בגינם בשכר לכל דבר ועניין .

סיכומו של דבר הוא שיש לקחת בחשבון בחישוב שעות העבודה של מורה במסגרת המתכונת הישנה גם את אותם שעות שהייה שהמורה "מבלה" בין כתלי בית הספר ללא קבלת שום תמורה בגינה .

שעות חינוך

בגני ילדים , בתי ספר יסודיים , חטיבות ביניים ובבתי ספר על יסודיים כל מורה מחנך כיתה זכאי לקבל 3 שעות חינוך בנוסף לתקן השעות הקבוע במערכת השיעורים של אותה כיתה .יש לציין גם כי דין שעות חינוך כדין יתר שעות התקן של בית הספר .

שעות אלו מתווספות לשעות תקן רגילות של אותו מחנך ואז גם שיעור משרתו עולה בהתאם . לדוגמא מורה מחנך בבית ספר יסודי עם 24 שעות תקן עם תוספת של 3 שעות חינוך מגיע ל-27 שעות ושיעור משרה של 90% (27/30) . יוצא מכאן ששעות אלו הן כמו הטבה למורה . האם שעות אלו הם באמת הטבה???? לעניות דעתי לא ממש ,כיון שבסופו של דבר שעות אלו ניתנו על מנת לבצע מטלות שונות של "חינוך" הכיתה מהבית. למשל שיחות עם הורים , כתיבת הערכות לתלמיד מסוים וכדומה. בסופו של דבר המורה עובד בשעות חינוך אלה והם לא ממש הטבה לשכר ללא שום עשייה בצידה. לפיכך לעניות דעתי יש לקחת בחשבון גם שעות אלו כעבודה לכל דבר ועניין .

במסגרת אופק חדש אין התייחסות כלל לשעות חינוך למורה מחנך אלא לגמול חינוך בלבד .

יבואו המקטרגים ויטענו כי זו הרעה כיון שאותה הטבה בוטלה. לעניות דעתי אם שעות אלו היו באמת הטבה ללא שום עשייה , היה אפשר לבוא ולטעון טענה זו . אולם סוף סוף יש עבודת חינוך בשעות אלו שלא במסגרת בית הספר ולכן יש להתחשב בהם כשעות עבודה בבית . בסיכומו של דבר לעניות דעתי אין שינוי לטובה או לרעה בין המתכונת הישנה ובין אופק חדש בנושא שעות החינוך .

8 מחשבות על “שעות שהייה וחינוך”

 1. מה זה השטויות האלה?!

  עבודת המחנך היא אותו הדבר עם רפורמה ובלי רפורמה.
  אין שום שינוי בעבודת המחנך ( בעצם יש, ברפורמה על המחנך לעבוד יותר שעות ועל כן עבודתו רבה יותר).

  על אותה עבודה, קיבל המחנך לפני הרפורמה 3 שעות נוספות בשכר שאותם הוא יכול לבצע גם בבית.
  ברפורמה, אותם 3 שעות עבודה בשכר נלקחו מאותו מחנך שמבצע אותה עבודה בדיוק.

  כיצד הינך יכול לבוא ולהגיד שאין שום שינוי בשכר המורה אם הוא מקבל עוד 3 שעות בשכר או לא מקבל?!

  ולגבי שעות שהייה:
  מורה אם ברפורמה יש לה פחות שעות שהייה לצורך עבודתה מאשר היו לה בעולם הישן.
  ולהזכירך – רוב מוחלט של המורות הם מורות-אם.
  כיצד אתה יכול לכתוב דברים כאלה שבינם לבין המציאות אין ולא כלום?!

  • זיו היקר שלום
   לפני שבכלל אגיב על עיקר התגובה שלך אני רוצה להתייחס לפתיחה שלך. גם אם אתה חולק על אדם אחר לא מן הראוי שתשלול את דבריו במשפט כמו : "מה זה השטויות האלה" . האם ככה אתה נוהג עם כל אדם אחר שאתה חולק על דעותיו?? אני מאמין שלא . אז קודם כל אני מציע שתקח את המשפט הזה בחזרה..
   כעת אתייחס לעיקר טענתך .
   נקודת המוצא שלי היא ששעות חינוך באופן כללי לא ניתנו למחנך כ"בונוס" אלא למטרת חינוך הכיתה בעבודה מהבית. כלומר זו עבודה לכל דבר רק לא בין כתלי בית הספר. כמובן שישנם כיתות קשות יותר וכיתות קלות יותר לחינוך ויש גם מורים חדשים ומורים ותיקים שיותר קל להם ולכן גם עבודת החינוך יכולה להיות קטנה יותר מ-3 שעות או גדולה יותר מ-3 שעות. בכל מקרה ניתנו שעות חינוך למחנך לחינוך כיתה ולא "בונוס" להסתלבטות בבית . ולכן אני גם כותב ששעות אלו ניתנו עם עשייה בצידה .כלומר שגם שעות חינוך זה שעות עבודה מבחינתי ולא הטבה . ברפורמה אומנם לא הוגדרו שעות חינוך אבל אני מניח שגם מחנך ברפורמה יעבוד מביתו על חינוך הכיתה . וכיון שכך אז לעניות דעתי אין ממש הבדל בנושא זה בין הרפורמה לבין המצב כיום . זו דעתי בלבד !! אני לא חושב שאתה יכול לזלזל בדעות שהם שונים משלך. אני מניח שנקודת המוצא שלך היא ששעות חינוך כיום ניתנו כבונוס ובעצם מקבלים שכר גם בלי עבודה כלל .על כך אני חולק .
   אוסיף ואדגיש דבר אחד נוסף. אני אדם פרטי לחלוטין שעוסק ביעוץ כלכלי עם התמחות בעובדי הוראה . אין לי שום אינטרס אישי לתת ציון לרפורמה בחינוך. כשם שאני מדגיש את הגידול של ערך לשעה ברוטו ברפורמה , יכול מאוד להיות שבחישוב אחר עם מרכיבי שכר/הוראה אחרים אני אגיע למסקנה הפוכה וגם אז תהיה בטוח שאני לא אתבייש לרגע אחד לפרסם זאת. אני רוצה רק לחדד בחשיבה כלכלית את כל נושא הרפורמה בין אם זה לטובה ובין אם זה לרעה .
   תודה בכל מקרה על תגובתך ולילה טוב.

 2. לשלום, בוקר טוב.

  ראשית אני מתנצל ע להבוטות בתגובתי הראשונה והריני לוקח אותה בחזרה, פשוט לפעמים החוסר היגיון של הדברים עם המציאות בשטח הוא כל כך זועק לשמים שפשוט קשה שלא להשמי זעקה – ואסביר שוב:

  בוא נגיד לצורך הדיון שעבודת המחנך בבית היא 10 שעות שבועיות.
  עבודת החינוך בבית היא אותו הדבר בין אם המורה מלמד ברפורמה ובין אם הוא מלמד שלא ברפורמה.
  (עד כאן אנחנו מסכימים?)
  מורה שלא עובד ברפורמה מקבל על כל עבודת החינוך שהוא עושה 3 שעות בשכר מלא.
  מורה שעובד ברפורמה, אינו מקבל שום תשלום עבור השעות האלו שהוא משקיע בביתו ( אני לא מדבר על גמול חינוך שקיים בשניהם).
  אף אחד לא אמר ששעות החינוך הם בונוס!
  בשעות החינוך יש פיצוי מסויים על עבודת המחנך בביתו, פיצוי בתשלום שעות שאינו קיים ברפורמה.
  הכיצד הינך מבטל את ההטבה הזאת במחי יד ויכול וטעון שאין בתשלום 3 שעות החינוך הנ"ל ולא כלום?!
  (ושוב מתנצל אם הייתי בוטה קצת בדברי, פשוט העוול זעק לשמיים).

  ולגבי שעות השהייה לא התיחסת כלל.
  מורה מחנכת-אם ברפורמה שיש עליה חובה בשעתיים משעות השהייה שלה להשתלם לפי החלטות המנהל ( גם אם היא חושבת שזאת השתלמות "פיהוק" ולא מעניין אותה) נשאר לה חצי שעה אקדמית בלבד "כשעות שהייה"!!
  בעולם הישן לאותה מורה היו שעתיים שעות שהייה לביצוע חלק מהמטלות שבמילא היא צריכה לבצע אותם.
  מסתבר שבלי רפורמה יש למורה יותר שעות שהייה מאשר עם הרפורמה ואת זה לא שיכללת בחישוב השכר לשעה.

  כל טוב.
  זיו.

  • שלום זיו
   אני מתנצל על תגובתי המאוחרת . היו לי דברים קודמים. איתך הסליחה.
   בא נצא מתוך הנחה כי שעות העבודה של המורה זה רק השעות עבודה בבית הספר ואין שעות נוספות בבית. במקרה כזה בעולם הישן 3 שעות חינוך שיש לבצע בבית זה מעין הטבה למורה כיון שהמורה מקבל שכר על שיעור משרה גבוה יותר ונמצא בבית הספר מספר שעות שנותן שיעור משרה נמוך יותר. ואילו באופק חדש אין הטבה למרות שיש עבודת חינוך לביצוע בבית. כל זאת זה רק אם אין עוד שעות עובדה מעבר לשעות העבודה בבית הספר.
   אולם מה קורה שיש עוד 1.2 שעות עבודה על כל שעה פרונטלית וזה לא ממש משנה אם זה בעולם הישן או באופק חדש , סקר מכון סמית לא מבדיל בניהם אלא קובע חד משמעית כי יש עוד שעות עבודה רבות למורה אחרי שעות בית הספר. אז במקרה כזה שמוסיפים את השעות הללו (1.2 שעות על כל שעה פרונטלית ) לסך השעות שהמורה עובד בבית הספר כאשר בתוכם כלולים כבר שעות החינוך וזה לא ממש משנה אם זה בעולם הישן או באופק חדש. במצב כזה אם נקח את סך השכר ונחלק בסך השעות הגלובליות באופק , ערך שעה ברוטו יצא יותר גבוה באופק חדש מאשר בעולם הישן .ושוב , זה לא ממש משנה שבעולם הישן יש "הטבה" של שעות חינוך כיון שלקחנו את סה"כ השעות עבודה כולל הבית ולא רק שעות העבודה בבית הספר.

 3. שורותך האחרונות שטוענות שאין שינוי לעניין ביטול שעות חינוך ,הינן בלתי מובנות .

  האם במשוואה (כבודו עורך השוואה בין 2 שיטות עבודה ) אתה רושם בעצם ערך אפס (0) ל3 שעות חינוך ?

  ואם כן אז מה איכפת למשרד החינוך לתת באופק פעמיים ערך אפס ע"י 6 שעות חינוך בתשלום אך ללא עבודה פרונטלית .

  • שוב ,תסתכל על התגובה שלי לזיו.
   לגבי שאלתך בהמשך התגובה אז למשרד החינוך יהיה אכפת כיון שהוא כבר העלה את השכר באופק חדש.

 4. מר בורוכוב הנכבד -לצערי המגיב ששמו זיו צודק בכל נקודה שנגע בה .
  אני רוצה להעיר בעניין אחד והא שאתה כנראה לא מבין את תשלום 3 שעות חינוך .
  אם אתה בסיכומך נותן להטבה זו ערך אפס במשוואה ,אז אולי תציע למשרד החינוך שיתן 3 פעמים ערך אפס כזה באופק חדש .הכונה שלשטתך אם שווי ההטבה אפס אז משרד החינוך יכול לתת 9 שעות חינוך למורה ואין בכך עלות או הטבה .
  תחשוב על האבסורד הזה .

  • מר זום זום היקר.
   אחלה שם מצאת לעצמך .
   אני מציע שתקרא את התגובות שלי לזיו .ואז גם תבין בדיוק את כוונתי המדוייקת .
   אם עדיין יש בעיה אני אשמח שתגיב שוב ואני אתייחס.

סגור לתגובות.