שכר עובדי הוראה – מאמר 2

את הפוסט הקודם סיימתי בהצגת הבסיסים השבועיים ואופן חישוב חלקיות משרה על פי שעות העבודה בפועל בשבוע. קיימים כללים נוספים לאופן חישוב חלקיות משרה כפי שנראה להלן :

מורה אם

מורה שיש לה לפחות ילד אחד שבתחילת שנת הלימודים גילו היה נמוך מ-14 זכאית לתוספת של 10% לחלקיות משרתה , זאת בתנאי שחלקיות משרתה לפני תוספת זו היתה גבוהה מ-79% . אדגיש כי החלקיות הראשונה כולל התוספת לא תעבור 150% חלקיות משרה.

דוגמאות :

 1. מורה שיש לה ילד עד גיל 14 ושמספר שעות עבודתה בפועל 24 שעות זכאית לתוספת של 10% דהיינו : (24/30)+(10%*30) ובסה"כ חלקיות משרה של 90% .
 2. אותה מורה , ושעות עבודתה בפועל 42 שעות זכאית לתוספת של 10% דהיינו : (42/30)+(10%*30) ובסה"כ חלקיות משרה של 150% .
 3. במידה ושעות עבודתה בפועל היו למעלה מ-42 שעות אז היא היתה זכאית , אם בכלל , לכל היותר עד להשלמת 150% משרה דהיינו תוספת של בין 0-3 שעות לכל היותר.

 חלקיות במקום עבודה אחר לצורך מורה אם

מורה עם ילד עד גיל 14 שחלקיות משרתה במקום עבודה נוכחי פחותה מ-79% אבל בסה"כ , בצירוף חלקיות משרתה במקום אחר , החלקיות גבוהה משיעור של 79% – זכאית ל-10% תוספת מורה אם .כמובן שהתוספת תתפצל באופן יחסי בין מקומות העבודה . (במידה ובמקום העבודה הנוכחי חלקיות משרתה 79% או גבוהה יותר אז היא זכאית למלוא התוספת מהמעסיק הנוכחי בלבד) .

כאן אני רוצה להדגיש שישנן מורות המועסקות על ידי בעלות פרטית בנוסף להעסקתן על ידי משרד החינוך כמעסיק עיקרי או להיפך, במקרה זה יש לדאוג להביא מהמעסיק הנוסף למעסיק העיקרי אישור לגבי שיעור המשרה והתפקיד אצל אותו מעסיק על מנת לנצל את זכות התוספת למורה אם .

דוגמא :

מורה שחלקיות משרתה במקום עבודה נוכחי הוא 50% ובמקום העבודה הנוסף הוא 30% , התוספת במקום העבודה הנוכחי יהיה לפי החישוב הבא : (10%*50%) / 80% ובסה"כ 6.25% מתוך 30 שעות תוספת מורה אם במקום העבודה הנוכחי  ובאופן יחסי במקום העבודה הנוסף  .

 חלקיות משרה מתחת לשליש משרה

 חלקיות משרה נמוכה משליש משרה מבטלת כמה מן הזכויות המוקנות לעובדי הוראה במשרה גבוהה משליש .

 •  גמולים מסוימים מותנים בשליש משרה לפחות .
 • קידום אוטומטי לצורך חישוב שנת וותק מותנה בשליש משרה .

3 מחשבות על “שכר עובדי הוראה – מאמר 2”

 1. אני מורה בבית ספר תיכון אמא לילד מתחת לגיל 14 אני עובדת בהיקף של 20 שעות שבועיות.
  (לא לפי אופק).
  מה אחוז המשרה שלי לפיכך – על סמך איזו אסמכתא זה נקבע (הסכם)?
  איך נעשה החישוב (למרות ההסבר לעיל)?

  תודה מראש על התייחסותכם
  יפי'

  • יפית שלום ותודה על תגובתך.
   היקף משרה שלך בפועל הוא 20/24 = 83.33% ץאולם מעצם היותך אם מגיע לך תוספת מורה – אם של 10% מהבסיס כלומר עוד 2.4 להיקף משרה שלך בפועל ולפיכך סך היקף המשרה שלך כולל תוספת זו היא 22.4/24=93.33% . השכר שלך אמור להיות משולם לפי היקף משרה זה.

סגור לתגובות.